Geometrik Desen Tasarımı - 301
SGYGED-301

Geometrik Desen Tasarımı - 301

Geometrik Desen Tasarımı - 301

Etkinlikleri açabilmek için için giriş yapmalısınız

1
Kare Şablon Çizelim
Bu etkinlikte pergel kullanacaksın. Milimetrik ölçülerle kare çizeceksin. Desenleri oluşturmak için şablon oluşturacaksın.
2
Desen1 / Deseni Çizelim Açığa Çıkaralım ve Yayalım
Bu etkinlikte pergel kullanacaksın. Milimetrik ölçülerle desen çizeceksin. Dört köşeli yıldız çizeceksin. Desenleri çoğaltmak için şablon oluşturacaksın.
3
Desen1 / Desenleri Açığa Çıkaralım
Bu etkinlikte aydınger kağıdına şablon çizeceksin. Şablonu karelere hizalayıp yapıştıracaksın. Şablonu karelere aktaracaksın.
4
Desen2 / Deseni Çizelim Açığa Çıkaralım ve Yayalım
Bu etkinlikte cetvel kullanarak çizgileri belirginleştireceksin. Aydınger kağıdına desen çizeceksin. Deseni açığa çıkartacaksın
5
Desen2 / Desenleri Açığa Çıkaralım
Bu etkinlikte cetvel kullanarak çizgileri belirginleştireceksin. Aydınger kağıdına desen çizeceksin. Deseni açığa çıkartacaksın.
6
Desen 3 / Deseni Çizelim, Yayalım ve Açığa Çıkaralım
Bu etkinlikte desen çizeceksin. Deseni 4 defa transfer ederek yayacaksın.
7
Desen 4 / Deseni Çizelim, Yayalım ve Açığa Çıkaralım
Bu etkinlikte desen çizeceksin. Deseni 4 defa transfer ederek yayacaksın.
8
Desen 4 / Deseni Yayalım ve Açığa Çıkaralım
Bu etkinlikte deseni dört defa transfer ederek yayacaksın.
9
Desen 5 / Deseni Çizelim, Yayalım ve Açığa Çıkaralım
Bu etkinlikte desen çizeceksin. Deseni 4 defa transfer ederek yayacaksın.
10
Desen 5 / Deseni Renklendirelim
Bu etkinlikte deseni transfer edeceksin. Noktalayarak tonlama yapacaksın. Sulu boya yapacaksın.
11
Desen 5 / Deseni Yayalım ve Açığa Çıkaralım
Bu etkinlikte deseni 4 defa transfer ederek yayacaksın.
12
Desen 6 / Deseni Çizelim Yayalım ve Açığa Çıkaralım
Bu etkinlikte desen çizeceksin. Deseni 4 defa transfer ederek yayacaksın.
13
Desen 6 / Deseni Yayalım Açığa Çıkaralım ve Çoğaltalım
Bu etkinlikte deseni transfer ederek yayacaksın.
14
Desen 7 / Deseni Çizelim ve Açığa Çıkaralım
Bu etkinlikte desen çizeceksin. Deseni aydıngere geçireceksin.
15
Dairelerle Izgara Şablon Çizelim
Bu etkinlikte daireler çizerek altlık oluşturacaksın.
16
Izgara Şablon Üzerine Desen 1 / Deseni Çizelim
Bu etkinlikte altlık üzerinden deseni açığa çıkaracaksın.
17
Izgara Şablon Üzerine Desen 2 / Deseni Çizelim ve Renklendirelim
Bu etkinlikte altlık üzerinden deseni açığa çıkaracaksın. Kuru boya ile tonlama yapacaksın.
18
Izgara Şablon Üzerine Desen 3 / Deseni Çizelim ve Renklendirelim
Bu etkinlikte altlık üzerinden deseni açığa çıkaracaksın. Kuru boya ile tonlama yapacaksın.
19
Izgara Şablon Üzerine Desen 4 / Deseni Çizelim Açığa Çıkaralım ve Aktaralım
Bu etkinlikte altlık üzerinden deseni açığa çıkaracaksın. Deseni aydıngere çizeceksin. Deseni aydıngerden sulu boya kağıdına transfer edeceksin.
20
Izgara Şablon Üzerine Desen 4 / Deseni Renklendirelim
Bu etkinlikte deseni tonlayarak suluboya ile renklendireceksin.
21
Izgara Şablon Üzerine Desen 5 / Deseni Çizelim
Bu etkinlikte altlık üzerinden deseni açığa çıkaracaksın.