Tinkercad ile 3B Tasarım - 201
TIN-201

Tinkercad ile 3B Tasarım - 201

Tinkercad etkinlikleri bir problem durumuyla başlar. Ardından bu durumu çözebilecek, bir ürün fikriyle devam eder. Ürünün bitmiş hali gösterilir fakat ürünün nasıl geliştirileceği kesinlikle adım adım gösterilmez. Bunun yerine öğrenene problem durumuna çözüm oluşturan örnek bir ürünün son hali veya çözümde zorlanabileceği noktalara dair ipuçları sunulmaktadır. Öğrenenden problemi çözecek bir ürünü tamamen kendisi yapması beklenir. Bu dersi tamamlayan bir öğrenen temel şekilleri kullanarak orta seviyede 3B tasarımlar oluşturmayı ve bu tasarımları 3B baskı cihazından çıktısını almayı öğrenmiş olacaktır.

Etkinlikleri açabilmek için için giriş yapmalısınız

1
Bloklarla Tasarım Yapalım
Bu etkinlikte bloklardan oluşan bir anahtarlığı 3B modelleyecek ve 3B yazıcı kullanarak üreteceksin. Blok anahtarlığı oluşturan parçaları ve bu parçaları oluşturan basit geometrik şekilleri tanıyabileceksin. Önceden belirlenmiş basit geometrik şekilleri kullanarak blok anahtarlığın her bir parçasını ayrı ayrı modelleyebilecek ve birleştirebileceksin. Blok anahtarlığı oluşturan parçalar ve basit geometrik şekiller üzerinde uygulanması gerekli 3B modelleme işlemlerine karar verebileceksin. 3B modelleme süreci boyunca tüm bu işlemleri kendi belirlediğin bir sıra ile uygulayabileceksin.
2
Yumurta Kabı Yapalım
Bu etkinlikte içine yumurta konulabilen ayaklı bir yumurta kabını 3B modelleyecek ve 3B yazıcı kullanarak üreteceksin. Yumurta kabını oluşturan parçaları ve bu parçaları oluşturan basit geometrik şekilleri tanıyabileceksin. Önceden belirlenmiş basit geometrik şekilleri kullanarak ayaklı yumurta kabının her bir parçasını ayrı ayrı modelleyebilecek ve birleştirebileceksin. Yumurta kabını oluşturan parçalar ve basit geometrik şekiller üzerinde uygulanması gerekli 3B modelleme işlemlerine karar verebileceksin. 3B modelleme süreci boyunca tüm bu işlemleri kendi belirlediğin bir sıra ile uygulayabileceksin.
3
Şişe Açacağı Yapalım
Bu etkinlikte bir şişe açacağını 3B modelleyecek ve 3B yazıcı kullanarak üreteceksin. Şişe açacağını oluşturan parçaları ve bu parçaları oluşturan basit geometrik şekilleri tanıyabileceksin. Önceden belirlenmiş basit geometrik şekilleri kullanarak ayaklı yumurta kabının her bir parçasını ayrı ayrı modelleyebilecek ve birleştirebileceksin. Şişe açacağını oluşturan parçalar ve basit geometrik şekiller üzerinde uygulanması gerekli 3B modelleme işlemlerine karar verebileceksin. 3B modelleme süreci boyunca tüm bu işlemleri kendi belirlediğin bir sıra ile uygulayabileceksin.
4
Fincan Yapalım
Bu etkinlikte bir fincanı 3B modelleyecek ve 3B yazıcı kullanarak üreteceksin. Fincanı oluşturan parçaları ve bu parçaları oluşturan basit geometrik şekilleri tanıyabileceksin. Önceden belirlenmiş basit geometrik şekilleri kullanarak fincanın her bir parçasını ayrı ayrı modelleyebilecek ve birleştirebileceksin. Fincanı oluşturan parçalar ve basit geometrik şekiller üzerinde uygulanması gerekli 3B modelleme işlemlerine karar verebileceksin. 3B modelleme süreci boyunca tüm bu işlemleri kendi belirlediğin bir sıra ile uygulayabileceksin.
5
Fincan Tabağı Yapalım
Bu etkinlikte bir fincan tabağını 3B modelleyecek ve 3B yazıcı kullanarak üreteceksin. Fincan tabağını oluşturan parçaları ve bu parçaları oluşturan basit geometrik şekilleri tanıyabileceksin. Önceden belirlenmiş basit geometrik şekilleri kullanarak fincan tabağının her bir parçasını ayrı ayrı modelleyebilecek ve birleştirebileceksin. Fincan tabağını oluşturan parçalar ve basit geometrik şekiller üzerinde uygulanması gerekli 3B modelleme işlemlerine karar verebileceksin. 3B modelleme süreci boyunca tüm bu işlemleri kendi belirlediğin bir sıra ile uygulayabileceksin.
6
Pet Şişe Taşıma Aparatı Yapalım
Bu etkinlikte bir pet şişe taşıma aparatını 3B modelleyecek ve 3B yazıcı kullanarak üreteceksin. Pet şişe taşıma aparatını oluşturan parçaları ve bu parçaları oluşturan basit geometrik şekilleri tanıyabileceksin. Önceden belirlenmiş basit geometrik şekilleri kullanarak pet şişe taşıma aparatının her bir parçasını ayrı ayrı modelleyebilecek ve birleştirebileceksin. Pet şişe taşıma aparatını oluşturan parçalar ve basit geometrik şekiller üzerinde uygulanması gerekli 3B modelleme işlemlerine karar verebileceksin. 3B modelleme süreci boyunca tüm bu işlemleri kendi belirlediğin bir sıra ile uygulayabileceksin.
7
Yüzük Yapalım
Bu etkinlikte bir yüzüğü 3B modelleyecek ve 3B yazıcı kullanarak üreteceksin. Yüzüğü oluşturan parçaları ve bu parçaları oluşturan basit geometrik şekilleri tanıyabileceksin. Önceden belirlenmiş basit geometrik şekilleri kullanarak yüzüğün her bir parçasını ayrı ayrı modelleyebilecek ve birleştirebileceksin. Yüzüğü oluşturan parçalar ve basit geometrik şekiller üzerinde uygulanması gerekli 3B modelleme işlemlerine karar verebileceksin. 3B modelleme süreci boyunca tüm bu işlemleri kendi belirlediğin bir sıra ile uygulayabileceksin.
8
Havan & Tokmak Yapalım
Bu etkinlikte bir havan ve bir tokmağı 3B modelleyecek ve 3B yazıcı kullanarak üreteceksin. Havanı ve tokmağı oluşturan parçaları ve bu parçaları oluşturan basit geometrik şekilleri tanıyabileceksin. Önceden belirlenmiş basit geometrik şekilleri kullanarak havanı ve tokmağın her bir parçasını ayrı ayrı modelleyebilecek ve birleştirebileceksin. Havanı ve tokmağı oluşturan parçalar ve basit geometrik şekiller üzerinde uygulanması gerekli 3B modelleme işlemlerine karar verebileceksin. 3B modelleme süreci boyunca tüm bu işlemleri kendi belirlediğin bir sıra ile uygulayabileceksin.
9
Kapaklı Saklama Kutusu Yapalım
Bu etkinlikte kapaklı bir saklama kutusunu 3B modelleyecek ve 3B yazıcı kullanarak üreteceksin. Kapaklı saklama kutusunu oluşturan parçaları ve bu parçaları oluşturan basit geometrik şekilleri tanıyabileceksin. Önceden belirlenmiş basit geometrik şekilleri kullanarak kapaklı kutunun her bir parçasını ayrı ayrı modelleyebilecek ve birleştirebileceksin. Kapaklı saklama kutusunu oluşturan parçalar ve basit geometrik şekiller üzerinde uygulanması gerekli 3B modelleme işlemlerine karar verebileceksin. 3B modelleme süreci boyunca tüm bu işlemleri kendi belirlediğin bir sıra ile uygulayabileceksin.