KODLAMA

Kodlama Eğitimlerimiz

Bugünün 16 yaş altı nesillerinin yaşayacağı dünyada etraflarında bulunan her şeyin üzerinde elektronik devreler ve onların da üzerinde gömülü yazılımlar olacak. Bu şeyler, internete bağlı olacak ve her zaman her yerden her şey yönetilebilir olacak. Bu anlamda, çocuklarımızın bir anlamda etraflarını çevreleyen bu cihazlara istediklerini yaptırabilecekleri ‘kodlama’ bilgi ve becerisine sahip olması gerekmektedir. Bu amaçla Bilişim Garajı ana sınıfından lise yıllarına kadar tüm öğrencilere bilgisayarlara istediklerini yaptırmak için kullanacakları kodlama eğitimine büyük önem vermektedir. Kodlama becerisini yoğun bir şekilde kullanarak bilgisayar ve türevi cihazlara iş yaptırmaya başlayan birisi, zaman içerisinde ‘adım adım düşünme’, ‘sistematik düşünme’ yani kısaca ‘algoritmik düşünme’ becerisini geliştirir.

Yarı Kodlama Dersleri: Ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerinin kullanımına açık olan yarı kodlama eğitimlerimizde öğrenci sınıf öğretmeninin rehberliğinde bir problem durumunu balık kılçığı tekniği ile analiz etmeyi; beyin fırtınası yöntemiyle probleme yönelik birden fazla çözüm üretip en uygun olanını seçmeyi; akış şeması sembollerini kullanarak seçtiği çözümü adım adım planlamayı öğrenmektedir. Burada bahsettiğimiz problemin analizi, probleme yönelik alternatif çözümler üretmek ve optimum çözümü seçmek ve son olarak seçilen çözümün adım adım kağıt üzerinde planlanması adımları bir yazılım geliştirme sürecinde kodlama öncesinde yapılması gereken gerçek adımları ifade etmektedir. Böylece, ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri bilgisayar başında doğrudan kod yazmak yerine bugün “unplugged” olarak ifade edilen yöntemle kodlama öncesi aşamaları öğrenmektedir.

Kod Blokları ile Kodlama Dersleri: Bilişim Garajı 2. sınıf ve 7. sınıf arası öğrencilerimiz için Scratch, MS KODU,  Alice, Appinventor gibi programlamanın kod blokları ile gerçekleştirildiği platformları kullanarak kodlama eğitimleri veriyoruz. Bu yaş grubunun kullanımına oldukça uygun özellikler taşıyan kod blokları içeren platformlar sayesinde çocuklar kodlamanın söz dizimi ayrıntısına ve zorluğuna girmeden öncelikle bir yazılımın özünü oluşturan algoritma geliştirme geliştirmeye odaklanıyor. Kayıtlı bir öğrenci, Bilişim Garajı’nın online çoklu ortam ders içeriklerini adım adım takip ederek en profesyonelinden en amatörüne, en karmaşığından en basitine bütün yazılım platformlarının ‘koşul’, ‘iç içe koşul’, ‘döngü’, ‘iç içe döngü’, ‘değişken’, ‘koordinat’, ‘mantıksal operatörler’, ‘matematiksel hesaplamalar’, ‘görsel ve başlangıç özellikleri’ gibi ortak bileşenlerini kod blokları ile uygulamalı olarak öğreniyor. Dersleri takip eden bir öğrenci bilgisayarda veya mobil ortamlarda çalışabilen kendine özgü kodları kısa bir zaman Bilişim Garajı derslerine paralel bir şekilde geliştirmeye başlayabiliyor.

Söz Dizimi ile Kodlama Dersleri: Bilgisayar programlama veya kodlama deyince aklımıza ilk olarak İngilizce kelimeler ve çeşitli işaretlerden oluşan karmakarışık ifadeler gelir. Daha çok lise öğrencilerine yönelik geliştirdiğimiz online içeriklerle, MS Small Basic ve Python platformlarında öğrencilere doğrudan söz dizimi oluşturarak kod yazma bilgi ve becerileri kazandırmaktayız. MS Small Basic, Visual Studio’daki Visual Basic dilinin çocuklar ve acemiler için özel olarak sadeleştirilerek geliştirilmiş halidir. Small Basic, öğrencilere ileri seviye programla ortamlarının kütüphane kullanımı, otomatik tamamlama, nesnelerin özellikleri ve methodları gibi en temel bileşenlerini tanıma ve kullanma fırsatı vermektedir. Python, Java veya C# gibi ileri seviye diller kadar becerikli buna karşılık onlara nazaran daha anlaşılır söz dizimine izin veren bugün dünyanın en büyük yazılım firmalarının kullandığı çok başarılı bir yazılım dilidir. Python’un yazılımcılara getirdiği en büyük avantaj kolay öğrenilebilirliği ve hızlı kod yazılabilmesidir. Bu anlamda, lise öğrencilerinin öğrenirken zorlanmayacağı buna karşılık akıllarına gelen birçok projeyi kolaylıkla hayata geçirmelerine izin veren bir zihinsel alet kutusu görevi görecektir Python çocuklarımız için.