Misyon

Teknoloji ile üretimi herkes için öğrenilebilir kılmak hedefiyle yola çıkan ilk ve tek eğitimde Ar-Ge yapan eğitim teknolojileri firması olarak, ülkemizde inovasyon kültürünü genişletmek ve teknoloji ile üretimin herkes için mümkün olduğunu anlatmak misyonu ile çalışıyoruz.

Teknolojinin dilini öğrenmenin ve inovasyon kültürü oluşturmanın, inovasyona giden yolda ilk adım olduğunu biliyoruz. Tüm bu süreçlerin herkes için ulaşılabilir olmasını amaçlıyoruz.

“Teknoloji ile tüketimin” değil “teknoloji ile üretimin” farkındalığının artması yolundaki çalışmalarımızı öncelikle erken dönemden itibaren okul çağında başlatmanın önemini vurgulayarak çalışıyoruz. Tüm Türkiye’de ulaştığımız okullarda bilişim teknolojileri, inovasyon, Maker, STEM, teknoloji gibi derslerde Bilişim Garajı içerikleri ile teknolojinin dilini ve inovasyon kültürünün farkındalığını öğretme misyonu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Vizyon

Gelişimin ve değişimin teknolojinin ışığında mümkün olduğunu biliyoruz. Bu yolda teknolojinin, üretimdeki yerinin ve öneminin fark edilmesini ve öğreniminin mümkün olduğunun bilinmesini vurgulamak istiyoruz.

Önümüzdeki yıllarda ülkemizde ve dünyada her yaştan bireye teknolojik dili, teknoloji ile nasıl üretebileceğini öğretmeyi, inovasyon kültürünün varlığından haberdar etmeyi hedefliyoruz.

Özgür öğrenme ortamı ile inovatif düşünmenin birlikte ilerlediğine ve bunu en iyi eğitim sistemi içinde yapılabileceğine inanıyoruz.

Tüm bunların ışığında önümüzdeki yıllarda öncelikle ülkemizde ve tüm dünyada teknolojinin kullanımının ve öğrenim süreçlerinin bir yaygınlaşması ve yerleşmesi için çalışmaya devam edeceğiz.