NEDİR?

Bilişim Garajı, 5-16 yaş arası çocuklarımıza ‘kodlama’, ‘üç boyutlu tasarım’, ‘akıllı cihaz tasarımı ve programlama’, ‘web tasarımı’ ve ‘girişimcilik’ alanlarında bilgi ve beceri kazandıran bir online eğitim platformudur.

Bilisimgaraji.com online platformuna kendi kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapan öğrenci ve öğretmen, 35.000’i aşkın multimedya sayfadan oluşan 200 farklı derse erişebilir. Kodlama, üç boyutlu tasarım, akıllı cihaz tasarımı/kodlama, web tasarımı, girişimcilik alanlarındaki dersler kendi içlerinde giriş, orta ve ileri seviye olarak sınıflandırılmıştır. Böylece, bir eğitim kurumu en az 4 yıl boyunca öğrencilerine bilişimle üretim bilgi ve becerisi ile bu bilgi ve becerilerini matematik ve fen bilimleri dersleri ağırlıklı olmak üzere diğer tüm disiplinlerle harmanlama şansını sunabilmektedir.

EĞİTİM SEVİYELERİ

Teknoloji Yamağı

Öğretmen ne yaparsa onu tekrarlar

Seviye 1

Keşfeder

Öğrenci, 1. seviyede karşılaşılan sorunları çözmek için bazı yöntem ve araçların olduğunu keşfeder. Bu yöntem ve araçları kullanma yönünde uygulamalar gerçekleştirir.

Seviye 2

İnceler

Öğrenci, 2. seviyede karşılaşılan sorunları farklı yöntem ve araçlarla farklı şekillerde çözebileceğini fark eder ve bu yöntem ve araçları daha detaylı inceler.

Teknoloji Çırağı

Hem gördüğünü yapar hem değiştirir

Seviye 3

Dener-yanılır-dener

Öğrenci 3. seviyede karşılaşılan sorunları çözmek için yazılımsal, donanımsal ve tasarımsal farklı teknik araçları kullanarak denemekten çekinmez.

Seviye 4

İlişkilendirir

Öğrenci 4. seviyede karşılaştığı sorunun çözümünü günlük hayatında karşılaştığı ve kullandığı ürünlerle ilişkilendirir.

Teknoloji Kalfası

Gördüğünü bir adım öteye taşır

Seviye 5

Geliştirir

Öğrenci, 5. seviyede karşılaştığı sorunun çözümünü yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, matematik fen vb. bilgilerini kullanarak geliştirme ve sunulan çözümün ötesine taşıma heyecanı taşır.

Seviye 6

Risk Alır

Öğrenci, 6. seviyede karşılaştığı sorunun çözümünde hiç bilmediği, gösterilmemiş yöntem ve teknik araçları kullanarak kendine özgü ürünler geliştirmek üzere risk almaktan çekinmez.

Teknoloji Ustası

Gördüğünü değil hayal ettiğini yapar

Seviye 7

İnisiyatif Kullanır

Öğrenci 7. seviyede kendisine her hangi bir sorunun sunulmasını beklemeksizin sahip olduğu tüm teknik becerileri diğer disiplinlerle harmanlayarak kendi gözlemlediği sorunların çözümü için işe koşmak üzere inisiyatif kullanır.

Seviye 8

Yeniyi Yayar

Öğrenci 8. seviyede ürettiği yepyeni çözümleri toplumsal bir değere dönüştürmek için atılması gereken adımları bilir ve inovasyonunu yaygınlaştırmak için ilk girişimlerinde bulunur.

DERS İÇERİKLERİ

Kalfa

Eğitimler Nasıl Veriliyor?

Öğretmen Eğitimi ve STEM

bilisimgaraji.com online platformunu öğrencilerinin kullanımına açan kurumların bilişim öğretmenlerine 3 günlük yüz yüze eğitim verilmektedir. Böylece bilişim öğretmenleri, online platformunun temel bileşeni Öğrenme Yönetim Sistemi’ni (LMS) ve multimedya içerikleri tanımış ve sistemin okulda nasıl kullanılacağını öğrenmiş olmaktadır. Bilişim öğretmeni olmayan okullar, bilişim alanına yatkın ve meraklı diğer branş öğretmenleri arasından seçtikleri bir kişiyi benzer şekilde eğitimlere gönderebilmektedir. Bilişim öğretmenlerinin yanında, özellikle son 2 yıldır okulların diğer branş öğretmenlerinin de 2 günlük E-STEM eğitimleriyle, bilişim derslerinde kodlama, üç boyutlu tasarım ve akıllı cihaz tasarımıyla ‘bilişimle üretim’ becerisi kazanan öğrencileriyle beraber ne tür projeler üretebilecekleri yönünde farkındalıklarını yükseltiyoruz. Okulların anasınıfı ve 1. sınıf öğretmenlerine verdiğimiz 1 günlük eğitimlerle de, bu yaş grubu öğrencileri için özel geliştirdiğimiz ‘yarı kodlama’, ‘elektronik tasarım’ ve ‘üç boyutlu tasarım’ online içeriklerimizi eğitimlerinde nasıl kullanacakları yönünde bilgilendiriyoruz.