SANAT

Neden?

Sanat, neredeyse insanlık tarihi kadar eski ve günümüzde toplumların gelişmişlik seviyesinin önemli bir göstergesi olan beşerî becerilerden birisidir.

Sanat sayesinde insanlar “yapabilme” becerisini yaratıcılığını da kullanarak sergileyebileceği alanlar bulmaktadır. Hayata değer ve renk katan şeyler “yapabilme” becerisi, “düşünen” değil ama “düşündüğünü yapabilen” insanı diğer canlılardan ayıran bir özelliktir. Sanatsal üretim becerisi üretene ve kullanana mutluluk vermesi; üretenin sadece beceri sahibi olduğu alanda değil sanatın diğer alanlarında da farkındalığının artması; kişinin sürekli doğal bir gelişim içinde olmasını sağlamaktadır. Sanatsal üretim becerisi, doğuştan getirilen bir yeteneğin ötesinde yoğun bir çalışma ve tekrarı gerektirmektedir. Doğuştan getirdiği bir sanatsal yeteneği olmadığını düşünen bir kişi, sabırla ve azimle yapacağı çalışmalar ve bıkmadan gerçekleştireceği tekrarlarla yavaş yavaş insanlara keyif veren estetik eserler geliştirebileceğini fark edecektir.

Nasıl?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, alanında uzman sanatçılar tarafından geliştirilen online sanat derslerimiz sayesinde hayal ettikleri estetik eserleri istedikleri kadar tekrar yaparak ve sabırla çalışarak zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde üretebileceklerdir. Sanat derslerimiz sayesinde sanatı sadece bir dersin konusu olmaktan çıkarıp öğrencilerimizin yaşamlarının önemli bir parçası haline getirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerimize içerisinde yüzlerce etkinliğin bulunduğu görsel sanatlar alanında 34 farklı ders ve geleneksel sanatlar alanında 12 farklı ders sunmaktayız.

Görsel Sanatlar

Temel Sanat

Öğrenciler bu dersteki etkinliklerde ilk olarak çizgi, doku, leke, form-şekil, boşluk ve renk gibi tasarım elemanlarının sanatsal çalışmalarda nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak öğrenecektir. Dersin ilerleyen etkinliklerinde ritim, hareket, denge, vurgu, kontrast, birlik, çeşitlilik, örüntü ve oran-orantı gibi tasarım ilkelerinin sanatsal çalışmaları üzerindeki etkilerini öğrenip, çeşitli tasarımlar oluşturulacaktır.

Karakalem

Öğrencilere karakalemin temel bilgi ve tekniklerinin uygulamalı olarak anlatıldığı bu derste; perspektif kuralları, açık-koyu tonlama, ışık-gölge ile derinlik oluşturma, geometrik şekil dönüşümleri, obje çizimi ve objelere üç boyutlu görünüm kazandırılması gibi konuları öğrenilmektedir.

Suluboya

Öğrenciler suluboya çalışmaları için eskiz çalışmaları yaparak suluboya ile ilgili temel teknikleri ve yöntemleri uygulayacaktır. Suluboya ile ton geçişi uygulama, gölge ve lekeler ile çalışmayı detaylandırma, perspektif tekniğini kullanma, füzen kullanma gibi becerileri obje, portre ve manzara çizmek için kullanacaklardır.

Kolaj

Öğrenciler bu derste kolaj tekniğinin gelişimini ve kullanılan terimleri öğrendikten sonra gazete ya da dergi sayfalarını, çeşitli fotoğrafları birleştirerek tasarımlar oluşturacaktır. Tasarımlarını oluştururken suluboya, akrilik boya, kuru boya gibi renkli resim teknikleri kullanarak leke oluşturma, tasarıma gölge ve derinlik ekleme gibi tasarım elemanlarını da bir arada kullanabilecektir.

Sanatsal Makyaj

Öğrenciler bu derste yüzde ışık gölge tekniğini kullanmayı, yüzün renk tonunu değiştirmeyi, doğadaki canlılara benzeyen makyajlar yapmayı ve sonrasında avatar, örümcek adam gibi filmlerdeki karakterlerin makyajlarını yapmayı öğrenecektir.

Noktacılık

Öğrenciler bu derste noktacılık tekniğinin gelişimini, ünlü sanatçılarını, diğer bilimler ile ilişkisini, noktacılık tekniğinin günümüz ekran teknolojilerine etkisini görecek ve renk çemberi üzerinde ana ve ara renklerin oluşturulması gibi temel yöntemleri uyguladıktan sonra bitki, hayvan ve farklı figürleri oluşturan renkleri inceleyip tasarımlar oluşturabilecektir.

Taş Boyama

Öğrenciler bu derste taş üzerinde renkleri karıştırarak farklı renk tonları elde etmeyi, taş üzerine figür çizerek akrilik boya ile figürleri renklendirmeyi öğreneceklerdir.

Zentangle

Öğrenciler bu derste özgün çizgilerle farklı desenler çizdikten sonra desenleri birleştirecek ve bu sayede farklı figürler oluşturma becerilerini geliştirebilecektir.

Origami

Öğrenciler bu derste origaminin tarihsel gelişimini ve temel katlama tekniklerini öğrendikten sonra etkinliklere özel oluşturulmuş hikayelerde yer alan figürleri origami tekniğini kullanarak yapabilecektir.

Modüler Origami

Öğrenciler bu derste modüler origaminin tarihçesini, temelinde yer alan sonobe modülünün ölçülerini ve katlama yöntemini öğrenip, farklı üç boyutlu figürler oluşturabilecektir.

Kaligrafi

Öğrenciler bu derste kaligrafinin tarihsel gelişimini ve gündelik yaşamda kullanılan teknolojilere etkisini öğrendikten sonra kalem tutma, şablon hazırlama, harf yazma gibi temel teknik ve yöntemleri uygulayacak, imla ve rakamları yazmanın tekniklerini öğrenecek ve renk, hareket, vurgu gibi ilkeleri kullanarak farklı kelimeler yazabilecektir.

Sanat Tarihi

Öğrenciler bu derste insanlığın başlangıcıyla ortaya çıkan sanat üretiminin geçmişten günümüze uzanan serüvenini öğrenecek ve eski çağ, Neolitik çağ, Mezopotamya ve Anadolu uygarlıkları, Ortaçağ, Rönesans / Maniyezim, Barok / Rokoko, 19. yy. Neoklasizm gibi konularda hikâyeleştirilmiş bir anlatımla hazırlanan etkinlikleri dinleyebilecektir.

Geleneksel Sanatlar

Ebru

Kitre sayesinde yoğun hale getirilmiş suyun üzerine, özel olarak hazırlanmış boyalar aracılığıyla meydana getirilen desenlerin, kağıt üzerine nakledilmesi neticesinde yapılan bir süsleme sanatıdır. Öğrenciler bu derste ilk olarak ebru sanatının tarihsel gelişimini ve kullanılan malzeme özelliklerini öğrenecektir. Boya ve kerajin hazırlama, renk karıştırma, teknede boya ayarı yapma, zemin boyası yapma gibi yöntemleri uygulayarak temel becerilerini geliştirecek ve battal, gelgit, taraklı, şal, bülbül yuvası gibi ebru türlerini farklı renkleri kullanarak uygulayacak ve boyaya şekil vermeyi göreceklerdir.

Hat

Hüsn-i hat, İslam harfleri ile oluşturulan güzel yazı yazma sanatıdır. Hüsn Arapça’da güzel, hat kelimesi Arapça’da çizgi anlamına gelir. Hüsni hat güzel çizgi anlamına gelmektedir. Öğrenciler bu derste hat sanatındaki yazı türlerinden birisi olan Rika yazı türünü öğrenecektir. Sözlükte “kâğıt, deri parçası” anlamına gelen rik‘a (ruk‘a) hat sanatında çabuk, kolay yazma ve okuma ihtiyacından doğmuş, kalemin tabii akışına uygun divanî özelliklerini taşıyan bir yazı türüdür. Derste yer alan etkinliklerde hat sanatının tarihsel gelişimi ve kullanılan malzemelerin özelliklerini öğrenecek, kalem açma ve hokka hazırlama işlemlerinin yapılışını göreceklerdir. Aynı zamanda rika yazı türüne göre harflerin yazılışını ve birbirleriyle nasıl birleştirildiğini uygulamalı bir şekilde öğrenebileceklerdir.

Tezhip

Öğrenciler bu derste Tezhip sanatında kullanılan yaprak, goncagül, penç ve hatai gibi motiflerin farklı şekillerde yapılışlarını uygulayarak temel becerilerini geliştirecektir. İlerleyen etkinliklerde Motifleri oluşturma, süsleme ve boyama, tahrir çekme adımlarını öğrenerek, kendilerine özel tasarımlar oluşturacak, tirilin ve rapido çekme, zencerek oluşturma, motif aktarma ve boyama, tahrir çekme konularını bir arada kullanarak bir sayfa çerçevesi oluşturacak ve bitkilerin anatomilerini kullanarak motif oluşturma, süsleme ve boyama gibi konuları görüp, farklı bitki motiflerini kullanarak bir tasarım yapabileceklerdir.

Mimari Minyatür

Bir resmin kontürlenerek meydana çıkarıldığı, kitap resmi için “Nakış” ya da “Tasvir”; icra eden için de “Nakkaş” ve “Musavvir” denilen, ilk örneklerine Uygur Türklerinde rastlanılan sanat dalıdır. Öğrenciler bu derste minyatürün tarihsel gelişimini ve kullanılan malzemeleri öğrendikten sonra temel kalem ve fırça hareketlerini yapmak için el becerilerini geliştirecek, farklı teknikleri kullanarak bitki, bulut, manzara, hayvan, ev, kale, kubbe, medrese, cami gibi figürleri tasarlayabilecektir.

Geometrik Hat

Öğrenciler bu derste geometrik yazının tarihi hakkında bilgi sahibi olduktan sonra harfleri yazmak için gerekli temel bilgi ve teknik yöntemleri uygulayarak öğreneceklerdir. Öğrendikleri bilgileri ve yöntemleri kullanarak harfleri birleştirecek, kelimeler oluşturabilecek sonrasında cümleler yazarak tasarımlar yapacak ve yaptıkları tasarımları renklendirmeyi göreceklerdir.

Geometrik Desen Tasarımı

Öğrenciler bu derste geometrik desenlerin tarihsel gelişimi ve desen çiziminde kullanılan malzemeleri öğrenecek sonrasında şablon oluşturma, şablon kullanarak desen çizme, deseni açığa çıkarma, deseni yayma ve deseni renklendirme işlemlerini uygulayarak öğreneceklerdir.