Sayın Velimiz,

Bilinen tarih boyunca, günlük hayatımızın her aşamasında kullandığımız tüm teknolojiler, temel, sosyal ve beşeri bilimleri “dönemin üretim araçları” ile beraber işe koşarak sabırla, merakla, sorgulayarak ve denemekten korkmayarak çalışan insanlar tarafından geliştirilmiştir. Bilişim garajı online öğrenme platformu, çocuklarımızın okulda resmi eğitim sürecinde matematik, fen, tarih, sanat, coğrafya, yabancı dil gibi bilim alanlarında edindikleri kuramsal bilgileri, bu dönemin üretim aracı olan bilişimin yazılım, tasarım ve donanım bileşenlerini kullanarak uygulamaya dönüştürmelerini hedeflemektedir. Çocuklarımızın, kendilerine özel hesapları ile erişecekleri bilisimgaraji.com adresindeki on binlerce sayfalık video, animasyon, görsel ve metin destekli içerikleri kullanarak edinecekleri “makinelere emir verme” becerilerini, hayal ettikleri bir akıllı teknolojiyi ete-kemiğe büründürmek üzere işe koşabilecekler. Bilişim Garajı eğitimleriyle çocuklarımız ellerinden düşürmedikleri bilgisayar ve türevi teknolojilerin eğlence ve sosyalleşme dışında aslında günlük hayatta karşılaşılan “sorunlara çözüm üretmek” üzere farklı bilim alanlarından da faydalanarak kullanılabileceğini fark edecekler, bu yönde bilgi ve becerilerini geliştirecekler. Bunun yanında, yine ister evlerinden ister okullarından bağlanabilecekleri bilisimgaraji.com online eğitim platformunda bulunan girişimcilik, teknoloji tarihi, sınai ve fikri haklar, siber güvenlik vb. kuramsal içerikler sayesinde çocuklarımız bilişim dünyasının sosyal hayat üzerine etkileri konusunda farkındalıklarını ve bilgilerini geliştirebilecekler.

Onlara defalarca deneme-yanılma fırsatı vererek “hayallerini ete-kemiğe büründürme” şansını verecek olan bilişim dünyasının üretim araçları çocuklarımıza çevrelerine daha meraklı gözlerle bakmasına ve karşılaştıkları akıllı teknolojileri sorgulamasına neden olacaktır.

Tetiklenen merakları ve sorgulama becerileri sayesinde ileride hangi mesleği icra ederlerse etsinler hayata daha inovatif bakma fırsatını onlara sunacaktır.

Kalfa

HİZMETLERİMİZ

  • Öğretmen ve öğrenci şifreleriyle online öğrenme ortamı
  • Akıllı cihaz tasarımı için sınıf/bilgisayar laboratuvarı malzemeleri
  • İlkokul basılı öğrenci/öğretmen dosyaları

SAĞLANAN EĞİTİM MATERYALLERİ

  • Ders planı ve müfredat
  • LMS merkezi takip
  • Eğiticinin eğitimi
  • Ziyaret7ek eğitim saha desteği
  • STEM dönüşüm programı (STEM zümre eğitimi ve içerik üretim takibi)
  • Kuluçka merkezleri
  • Hackidhon ulusal yarışması