Small Basic ile Kodlama - 201

Small Basic, programlamaya başlayan her yaştan insan için kolay ve anlaşılır olarak Microsoft tarafından geliştirilmiş bir programlama dilidir. Small Basic ile Kodlama - 201 dersinde adım adım Small Basic ile kodlamanın temelleri anlatılmaktadır. Small Basic'in kurulumundan, arayüz tanıtımına kadar temel seviyedeki bir çok bilgi ve beceri Small Basic ile Kodlama - 201 dersinde görsel ipucu ve içeriklerle desteklenmiş olarak ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Small Basic ile Kodlama - 201 dersinde "değişkenler", "koşullar", "operatörler", "döngüler", "diziler" ve " veri tipleri" vb. kavramların öğrenilmesi sağlanmaktadır.

Etkinlikleri açabilmek için için giriş yapmalısınız

1
Small Basic'E Giriş
Bu etkinlikte bilgisayar nedir öğreneceksin. Bilgisayar programını öğreneceksin. Small Basic programlama diline giriş yapacaksın.
2
Small Basic Programını Kuralım
Bu etkinlikte Small Basic kurulum dosyasını temin edeceksin. Small Basic programını bilgisayarına kuracaksın.
3
Small Basic Ide Kullanımı
Bu etkinlikte Small Basic IDE uygulamasını kullanacaksın. IDE üzerinde kod yazarak test edip çalışma dosyasını kaydedeceksin.
4
Ilk Kodlarımızı Yazalım
Bu etkinlikte ekrana yazı yazdıracaksın. Nesneleri ve işlemleri öğreneceksin. Small Basic tarafından oluşturulan dosyaları öğreneceksin.
5
Programın Bölümleri
Bu etkinlikte yorum satırını öğreneceksin. Yazdığın kodun nesne, işlem ve parametre bölümlerini öğreneceksin. Karakter ve dizeleri öğreneceksin.
6
Small Basic Özellikleri
Bu etkinlikte Small Basic büyük küçük harf duyarlılığını öğreneceksin. Birden fazla satıra kod yazacaksın. Matematiksel işlem yapacaksın, dizeleri birleştireceksin.
7
Nesne Özellikleri
Bu etkinlikte nesne özelliklerini öğreneceksin. Nesne özelliklerini değiştireceksin. TextWindow nesnesi özelliklerini öğreneceksin ve özelliklerini değiştireceksin.
8
Değişkenler
Bu etkinlikte "Değişken nedir?" öğreneceksin. Değişken isimlendirme kurallarını öğreneceksin. Genel değişken oluşturma yapısını öğreneceksin.
9
Değişkende Veri Türleri
Bu etkinlikte verinin ne olduğunu öğreneceksin. Small Basic'te veri türlerini öğreneceksin. Bir problemi değişken kullanarak nasıl çözersin öğreneceksin.
10
Koşullu Ifadeler ve Dallanma
Bu etkinlikte koşullu ifade ve program içi dallanmaların ne olduğunu öğreneceksin. Koşullu ifade deyimlerini öğreneceksin. Koşullu ifadeler ve program içi dallanmaları kullanarak örnek programlar oluşturacaksın.
11
Karşılaştırma Operatörleri
Bu etkinlikte karşılaştırma operatörlerini tanıyacaksın. Karşılaştırma operatörlerini kullanarak örnek programlar oluşturacaksın. Program yazarken operatör tercihini öğreneceksin.
12
Mantıksal ve Aritmatik Operatörler
Bu etkinlikte mantıksal operatörleri ve aritmetik operatörleri tanıyacaksın. Mantıksal operatörlerin ve aritmetik operatörlerinin kullanımını öğreneceksin. Mantıksal ve aritmetik operatörleri kullanarak örnek programlar oluşturup çalıştıracaksın.
13
Bool Ifadeleri ve Koşul Deyimleri
Bu etkinlikte "Bool ifadeler nedir, nasıl ortaya çıkmıştır?" öğreneceksin. Bool ifadelerinin koşul deyimlerindeki yerini öğreneceksin. İç içe koşulları öğrenecek, örnek program yazarak çalıştıracaksın.
14
Hangi Koşul Ne Zaman Kullanılır?
Bu etkinlikte örnek bir program üzerinden hangi koşul deyimini kullanacağını öğreneceksin. Koşul deyimlerini kullanmanın mantığını öğreneceksin.
15
Döngüler
Bu etkinlikte döngünün ne olduğunu ve kullanım amacını öğreneceksin. “For” ve “While” döngüsünü öğreneceksin. İç içe döngü ve sonsuz döngü kavramlarını öğreneceksin.
16
Diziler
Bu etkinlikte dizi değişkenlerinin ne olduğunu ve nasıl oluşturulduğunu öğreneceksin. Dizi özelliklerini kullanacaksın. Döngü kullanarak dizi elemanlarını listeleyeceksin
17
Alt Programlar
Bu etkinlikte alt programların kullanımını öğreneceksin. Alt programların nasıl kullanıldığını öğreneceksin.
18
Dizilere Veri Kaydedelim
Bu etkinlikte dizi ve döngü kullanacaksın. Koşullu ifade ve alt programları kullanacaksın.