Small Basic ile Kodlama - 203
SMA-203

Small Basic ile Kodlama - 203

Small Basic, programlamaya başlayan her yaştan insan için kolay ve anlaşılır olarak Microsoft tarafından geliştirilmiş bir programlama dilidir. Small Basic ile Kodlama - 202 dersinde kazanılan bilgi ve beceri kullanılarak daha ileri seviye programların geliştirilmesini sağlayacak etkinlikler bulunmaktadır. Small Basic ile Kodlama - 203 dersinde "Mükkemmel Sayılar" ile ilgili programların oluşturulması sağlanmaktadır.

Etkinlikleri açabilmek için için giriş yapmalısınız

1
Mükemmel Sayılar
Bu etkinlikte mükemmel sayının ne olduğunu öğreneceksin. Koşul, alt program, döngü kullanacaksın. Yapacağımız programda girilen bir sayının mükemmel sayı olup olmadığını kontrol edeceğiz. Kendisi hariç pozitif bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayılara mükemmel sayı denir. Örneğin 28 sayısının kendisi hariç bölenleri 1, 2, 4, 7, 14 sayılarıdır. Bu sayıları topladığımızda sonuç 28 olacaktır. 28 sayısının kendisi hariç tam bölenlerinin toplamı kendisine eşit olduğu için bir mükemmel sayıdır.
2
Basamak Sayısını Bulalım
Bu etkinlikte döngü kullanacaksın. Girilen bir sayının kaç basamaklı olduğunu bulan program yapacağız.
3
En Büyük Ortak Bölen
Bu etkinlikte döngü ve koşul kullanacaksın. Yapacağımız programla, girilen iki sayının en büyük ortak bölenini bulabileceğiz. Verilen sayıların tamamını bölebilen en büyük pozitif sayıdır. Örneğin 12 ve 8 sayılarının her ikisini de bölebilen en büyük sayı 4’tür. Günlük hayatımızda tarım, inşaat gibi sektörlerde kullanılacak alan, malzemelerin hesaplanması gerektiği durumlarda ihtiyaç duyulur.
4
Fibonacci Sayı Dizisi
Bu etkinlikte Fibonacci sayı dizisinin ne olduğunu öğreneceksin. Koşul ve döngü kullanacaksın. Fibonacci sayı dizisi İtalyan bir matematikçi olan Leonardo Fibonacci (1170 - 1240) tarafından bulunmuştur. Fibonacci sayı dizisi 0 ve 1’den başlayıp kendinden önceki iki sayının toplanmasıyla oluşur. Örneğin Fibonacci sayısının ilk 8 terimi 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 şeklinde sıralanır. Yapacağımız çalışmada kullanıcı tarafından girilen terim sayısı kadar Fibonacci sayısını göstereceğiz.
5
Girilen En Büyük Sayı
Bu etkinlikte döngü ve koşul ifadeleri kullanacaksın. Alt program ve dizileri kullanacaksın. Yapacağımız etkinlikte kullanıcıdan sayılar girmesini isteyeceğiz. Kullanıcı klavyeden “e” düğmesine bastığında girilen sayıları listeleyecek ve girilen en büyük sayıyı yazdıracağız.
6
Tekrarlı Elemanları Temizleyelim
Bu etkinlikte dizi, döngü ve koşul yapılarını kullanacaksın. İçinde aynı değerlerin bulunduğu bir dizi tanımlayacağız ve dizi içindeki tekrarlayan elemanları sileceğiz.
7
Hilbert Sayılarını Bulalım
Bu etkinlikte Hilbert sayısının ne olduğunu öğreneceksin. Döngü ve koşul yapıları kullanacaksın. Hilbert sayıları k>0 olmak şartıyla 4k+1 şeklinde yazılabilen sayılardır. Örneğin 1, 5, 9, 13 sayıları birer Hilbert sayısıdır. Bizde yapacağımız programda 0 ile 100 arasındaki Hilbert sayılarını bulacağız.
8
3 Basamaklı Armstrong Sayıları
Bu etkinlikte Armstrong sayısının ne olduğunu öğreneceksin. Döngü ve koşul yapıları kullanacaksın. Bir sayının basamaklarındaki sayıların, basamak sayısı kadar kuvvetini alıp topladığımızda kendine eşit olan sayılara Armstrong sayıları denir. Örneğin 153 sayısını 1*1*1 + 5*5*5 + 3*3*3 = 153 olduğu için bir Armstrong sayısıdır. Yapacağımız programla 3 basamaklı Armstrong sayılarını bulacak bir program yapacağız.
9
Birim Dönüştürücü
Bu etkinlikte kullanıcıdan veri girişi alacaksın. Yapacağımız programla metre cinsinden girilen bir uzunluğu milimetre, santimetre, desimetre birimleri karşılığına çevireceğiz.
10
Kareler Toplamı
Bu etkinlikte koşul ve döngü yapıları kullanacaksın. Kullanıcı tarafından girilen bir sayının hangi sayıların kareleri toplamına eşit olduğunu bulan program yapacağız.
11
En Yakın Değeri Bulalım
Bu etkinlikte döngü ve koşul yapıları kullanacaksın. Bir kullanıcı tarafından bir ürüne ait farklı uzunluk ve numara (ürün numarası) değerlerinden belirleyeceğimiz değere en yakın olan ürünü ve numarasını 0’dan küçük bir değer girdiğimizde yazdıracak programı yapacağız.
12
En Düşük ve En Yüksek Notu Bulalım
Bu etkinlikte döngü, dizi, koşul yapıları kullanacaksın. Öğrenci sayısı kadar öğrenci notunu ve öğrenci numarasını girerek en düşük öğrenci notunu ve öğrencinin numarasını, en yüksek öğrenci notunu ve öğrencinin numarasıyla notların ortalamasını görebileceğimiz bir program yapacağız.
13
Tau Sayılarını Listeleyelim
Bu etkinlikte TAU sayısının ne olduğunu öğreneceksin. Koşul ve döngü yapılarını kullanacaksın. Tam bölenlerinin sayısına tam bölünen sayılara TAU sayısı denir. Örneğin 9 sayısının tam bölenleri 1, 3, 9’dur ve 3 tane tam böleni bulunur. 9 sayısını 3 sayına tam bölündüğü için bir TAU sayısıdır. Bizde 0 ile 1000 arasındaki TAU sayılarını listeleyen program yapacağız.
14
Basamak Sayıları Toplamı
Bu etkinlikte döngü ve koşul yapıları kullanacaksın. Basamaklarındaki rakamlar toplamı basamak sayısına eşit olan 3 basamaklı sayıları bulan program yapacağız. Örneğin 102 sayısının basamak sayıları toplamı 1+0+2 = 3’tür ve 102 sayısı 3 basamaklı bir sayıdır.
15
Rakamları Toplamına Tam Bölünen Sayılar
Bu etkinlikte döngü ve koşul yapılarını kullanacaksın. 10 ile 99 arasında, basamaklarındaki rakamlar toplamına tam bölünen sayıları listeleyen program yapacağız.
16
Iki Farklı Diziden Yeni Dizi Elde Edelim
Bu etkinlikte döngü ve dizi yapılarını kullanacaksın. 4 elemana sahip iki dizi tanımlayacağız ve bu dizilerin elemanlarını çarparak üçüncü bir dizi elde edeceğiz.
17
Pozitif ve Negatif Sayıları Listeleyelim
Bu etkinlikte alt programlar kullanacaksın. Döngü, koşul ve dizi yapıları kullanacaksın. Kullanıcının gireceği negatif ve pozitif sayıları ayrı ayrı listeleyecek program yapacağız.
18
Girilen Sayı Bir Faktorion Sayısı mı?
Bu etkinlikte Faktorion sayısının ne olduğunu öğreneceksin. Dizi, koşul, döngü yapıları kullanacaksın. Basamaklarındaki rakamların faktöriyelinin toplamına eşit olan sayılara Faktorion sayısı denir. Örneğin 145 sayısı 1! + 4! + 5! = 145 olduğu için bir Faktorion sayısıdır. Biz de yapacağımız programda girilen sayının Faktorion olup olmadığını kontrol edeceğiz.