Small Basic ile Kodlama - 202

Small Basic, programlamaya başlayan her yaştan insan için kolay ve anlaşılır olarak Microsoft tarafından geliştirilmiş bir programlama dilidir. Small Basic ile Kodlama - 201 dersinde kazanılan bilgi ve beceri kullanılarak daha ileri seviye programların geliştirilmesini sağlayacak etkinlikler bulunmaktadır. Small Basic ile Kodlama - 202 dersinde "grafik pencere işlemleri" vb. işlemlerin öğrenilmesi sağlanmaktadır.

Etkinlikleri açabilmek için için giriş yapmalısınız

1
Small Basic ile Grafik Penceresi Işlemleri
Bu etkinlikte grafik arayüzünün ne olduğunu ve neden kullanıldığını öğreneceksin. Grafik penceresi içine yazılar ekleyeceksin. Grafik penceresine çizgiler ve geometrik şekiller çizeceksin.
2
Kaplumbağa ile Programlama
Bu etkinlikte kaplumbağa ve programlama arasındaki ilişkiyi öğreneceksin. Kaplumbağayı hareket ettirmeyi öğreneceksin. Kaplumbağayı farklı açı ve yönlere çevirmeyi öğreneceksin. Kaplumbağayı kullanarak grafik penceresi üzerinde şekiller çizeceksin.
3
Dairelerle Motif Oluşturma
Bu etkinlikte iç içe döngü kullanacaksın. “Turtle” ve “GraphicsWindow” nesnelerini kullanacaksın. “Turtle” nesnesi ve döngüleri kullanarak dairelerle motif oluşturacaksın.
4
Döngü ile Kaplumbağayı Hareket Ettirelim
Bu etkinlikte çizgilere nasıl rastgele renk atayabileceğini öğreneceksin. Kaplumbağa hareketinde döngülerin kullanımını öğreneceksin. Remainder() fonksiyonunu öğreneceksin.
5
Small Basic ile Resmi Kopyalama
Bu etkinlikte grafik ekranına resim yükleyeceksin. Grafik ekranı üzerinde bir koordinattaki pixel değerini alacaksın. Grafik ekranı üzerinde bir koordinatta pixel oluşturacaksın. Small Basic grafik ekranına bir resim yükleyecek ve döngü kullanarak bu resmin bir kopyasını oluşturacaksın.
6
Klavye ve Fare Olaylarının Algılanması
"Bu ekinlikte fare olaylarının nasıl algılanabileceğini öğreneceksin. Klavye olaylarının nasıl algılanabileceğini öğreneceksin. Grafik penceresini temizlemeyi öğreneceksin.
7
Arayüz Araçları ve Dosya Işlemleri
Bu etkinlikte dosya işlemlerini öğreneceksin. Kontrol elemanlarının nasıl kullanıldığını öğreneceksin. Çalışmana ses eklemeyi öğreneceksin.
8
Alarm Yapalım
Bu etkinlikte “Timer” ve “Clock” nesnelerini kullanacaksın. Koşullu ifadeler içinde mantıksal karşılaştırmalar yapacaksın. Çalışmana uyarı sesi ekleyeceksin.
9
Çizim Yapalım
Bu etkinlikte grafik penceresinde Shapes nesnesini kullanacaksın. Koşullu ifadeler kullanacaksın. Grafik ekranında ev ve araba şekilleri oluşturacak, araba şeklini klavye tuşlarıyla hareket ettireceksin.
10
Sayı Toplama Oyunu
Bu etkinlikte koşul ve döngü kullanacaksın. Controls ve GraphicsWindow nesnelerini kullanacaksın. Alt programlardan faydalanacaksın. Grafik ekranı üzerinde belirli koordinatlarda belirli aralıklarla görünen sayıları toplamaya çalışacak ve toplam değeri metin kutusuna yazarak doğru toplayıp toplamadığımızı göreceğimiz bir çalışma yapacaksın.
11
Masaüstü Arka Planını Değiştirelim
Bu etkinlikte dizileri ve alt programları kullanacaksın. Controls nesnesini ve olayları kullanacaksın. Desktop nesnesini kullanacaksın. Grafik penceresi içindeki düğmeleri kullanarak dizinin farklı elemanlarını çağırarak, masaüstü arka plan resminin değişmesini sağlayacaksın.
12
Çizim Programı Yapalım
Bu etkinlikte alt programları kullanacaksın. Olaylar ve döngüleri kullanacaksın. Controls nesnesi ve özelliklerini kullanacaksın. Grafik ekranında çizim yapacaksın.
13
Renkli Şekiller Oluşturalım
Bu etkinlikte döngü, koşul ve alt programları kullanacaksın. Grafik penceresi komutlarını kullanacaksın. Grafik penceresi içinde renkli kare ve daireler oluşmasını sağlayacak bir çalışma yapacaksın.
14
Renkli Şekilleri Taşıma
Bu etkinlikte Shape nesnesi ve özelliklerini kullanacaksın. Çok boyutlu dizilerin kullanımını öğreneceksin. İç içe döngüleri kullanacaksın. Grafik penceresinde renkli kutuların oluşmasını ve bu kutuların sırayla grafik penceresinin sol üst kısmına taşınmasını sağlayacaksın.
15
Iç Içe Şekiller
Bu etkinlikte döngüleri kullanacaksın. Grafik penceresi komutlarını kullanacaksın. Döngüleri kullanarak iç içe şekiller oluşmasını sağlayacaksın.
16
Karakterin Ascii Karşılığı
Bu etkinlikte ASCII tablosunun ne olduğunu öğreneceksin. Bir karakterin ASCII kodunu bulmayı öğreneceksin. Koşullu ifade, alt program, döngü ve grafik penceresi komutlarını kullanacaksın.
17
Metinleri Şifreleyelim
Bu etkinlikte bir metnin karakter uzunluğunu elde edeceksin. Döngü ve dizi kullanacaksın. Bir metinden yeni bir alt metin oluşturacaksın. Kullanıcı tarafından girilen bir metni şifreleyecek bir program yapacaksın.
18
Şifrelenmiş Bilgiyi Çözelim
Bu etkinlikte dizi ve döngüleri kullanacaksın. Dosya komutlarını kullanacaksın. Text nesnesini kullanacaksın. Kullanıcı tarafından girilen metnin şifrelenmiş şeklini metin dosyası içinde saklayan program yapacaksın.