Hidroelektrik Sistem Projesi - 101
PROHSY-101

Hidroelektrik Sistem Projesi - 101

Kapalı bir Hidroelektrik sistemin parçalarını 3B ortamda tasarlayacaksın. Tasarladığın sistemin elektronik bağlantısı yaparak mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüreceksin.

Etkinlikleri açabilmek için için giriş yapmalısınız

1
Hidroelektrik Sistemi Tasarlayalım
Bu etkinlikte kapalı bir hidroelektrik sistemin parçalarını 3B ortamda tasarlayacaksın. Tasarladığın sistemin elektronik bağlantısı yaparak mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüreceksin.
2
Hidroelektrik Sisteminin Devresini Kuralım
Bu etkinlikte kapalı bir hidroelektrik sistemin parçalarını 3B ortamda tasarlayacaksın. Tasarladığın sistemin elektronik bağlantısı yaparak mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüreceksin.