PROHSY-101 Hidroelektrik Sistem Projesi - 101

PROHSY-101
Hidroelektrik Sistem Projesi - 101
Kapalı bir Hidroelektrik sistemin parçalarını 3B ortamda tasarlayacaksın. Tasarladığın sistemin elektronik bağlantısı yaparak mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüreceksin.

Etkinlikleri açabilmek için için giriş yapmalısınız

1
Hidroelektrik Sistemi Tasarlayalım
Bu etkinlikte kapalı bir hidroelektrik sistemin parçalarını 3B ortamda tasarlayacaksın. Tasarladığın sistemin elektronik bağlantısı yaparak mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüreceksin.
2
Hidroelektrik Sisteminin Devresini Kuralım
Bu etkinlikte kapalı bir hidroelektrik sistemin parçalarını 3B ortamda tasarlayacaksın. Tasarladığın sistemin elektronik bağlantısı yaparak mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüreceksin.