1
Eski Bilgisayar ve Telefonlar
Teknolojik araç ve gereçleri güvenli bir şekilde kullanır. Doğayı ve çevresini temiz tutma konusunda duyarlı olur. Geri dönüşümü yapılabilecek maddeleri ayırt eder.
2
Elmaların Paylaşımı
Bütün ve yarımı uygun modeller ile gösterir, bütün ve yarım arasındaki ilişkiyi açıklar. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
3
Sınıfımız Neden Kirli?
Sınıf içi kuralları belirleme sürecine katılır. Okul kurallarına uyar. Doğayı ve çevresini temiz tutma konusunda duyarlı olur.
4
Evde Hayvan Beslemek
Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler. Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve bitkileri korumaya özen gösterir. Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder.
5
Sokaktaki Çöp Sorunu
Doğayı ve çevresini temiz tutma konusunda duyarlı olur. Geri dönüşümü yapılabilecek maddeleri ayırt eder. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.
6
Nasıl Unuttum?
Okulda iletişim kurarken nezaket ifadelerini kullanır. Okul içi etkinliklerde görev almaya istekli olur. Okulla ilgili olumlu duygu ve düşünceler geliştirir.
7
23 Nisan'I Kutluyoruz
Ülkemizin genel özelliklerini tanır. Bayram, kutlama ve törenlere katılmaya istekli olur. Dinlediklerinde / izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde bulunur.
8
Yaşlılar Haftası
Aile hayatının önemini kavrar. Evde aile bireyleri ile iletişim kurarken nezaket ifadelerini kullanır. İstek ve ihtiyaçları arasındaki farkı ayırt eder.
9
Benim Bir Sorum Var
Geometrik şekiller veya geometrik cisme benzeyen nesnelerden oluşan bir örüntüdeki kuralı bulur ve örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek örüntüyü tamamlar. En çok üç ögesi olan örüntüyü geometrik cisim ya da şekillerle oluşturur. Dinlediklerinde / izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde bulunur.
10
Nasıl Duyarız?
Aile bireyleri ve akrabalar arasındaki dayanışma ve yardımlaşmaya örnekler verir. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/tartışır. Tanıdığı kişileri, yerleri, bildiği olayları anlatır ve bunlarla ilgili düşünce ve duygularını ifade eder.
11
Tamir Çantası
Verilen bir çokluktaki nesne sayısını tahmin eder; tahminini sayarak kontrol eder. Standart uzunluk ölçme araçlarını tanır ve kullanım yerlerini açıklar. Evdeki kişisel eşyalarını temiz ve düzenli kullanır.
12
Ekmek Nasıl Yapılır?
Okuduğu metindeki olayları ve işlemleri oluş sırasına göre açıklar. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Okuduğu metindeki olayları ve işlemleri oluş sırasına göre açıklar.
13
Küçük Kız Kayıp mı Oldu?
Tanıdığı veya tanımadığı kişilerle iletişim kurarken nelere dikkat etmesi gerektiğini bilir. Acil durumlarda yardım alabileceği kurumların yanı sıra, yakın çevresindeki kişilerin hangilerinden yardım alacağını bilir. Tanıdığı kişileri, yerleri, bildiği olayları anlatır ve bunlarla ilgili düşünce ve duygularını ifade eder.
14
Çöpler Geri Dönüşüme
İnsanların çevre üzerinde olumsuz etkilerine örnekler verir. İnsanların hangi davranışlarının çevre kirliliğine neden olduğunu gözlemler. Tüketilen maddelerin geri dönüşümüne katkıda bulunur.