Etkileşimli Yarı Kodlama - 101

Yarı Kodlama etkinliklerinde geri bildirimli olarak etkileşimli bir şekilde hem adım adım akış diyagramını tamamlayacak hem de kendine uygun çözümü öne sürebilecek.

Etkinlikleri açabilmek için için giriş yapmalısınız

1
Maskotumuz Ne Olsun?
Temel elktronik devre elemanlarını ve potansiyometreyi tanıyacaksın. Işığın parlaklığını ayarlayabildiğin bir elektronik devre kuracaksın.
2
Hangisi Isıyı Iletir?
Bu etkinlikte dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrayacaksın. Sözcük dağarcığını geliştireceksin. Neden-sonuç ilişkisi kuracaksın.
3
Selim'In Dişleri Çürüyor
Bu etkinlikte dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrayacaksın. Bedenin ile ilgili temizlik kurallarını uygulayacaksın. Sağlığın ile ilgili önlemler alacaksın.
4
Nasıl Anlatmalı, Beni Duyuyor Musun?
Bu etkinlikte sesini uygun kullanacaksın. Dili iletişim amacıyla kullanacaksın. Problem durumlarına göre çözüm üreteceksin.
5
Şimşek Nasıl Oluşur?
Bu etkinlikte dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrayacaksın. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade edeceksin. Algıladıklarını hatırlayacaksın.
6
Nasıl Yüzerler?
Bu etkinlikte nesne ve varlıkları özelliklerine göre gruplayacaksın. Söz dizimi kurallarına göre cümleler kuracaksın. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla göstereceksin.
7
Selim'In Ayakkabı Bağcıkları
Bu etkinlikte bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüleyeceksin. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapacaksın. Giyinme ile ilgili işlerini yapacaksın.
8
Melis'In Sulu Boyası
Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplayacaksın. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralayacaksın.