1
Maskotumuz Ne Olsun?
Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
2
Hangisi Isıyı Iletir?
Neden-sonuç ilişkisi kurar. Sözcük dağarcığını geliştirir. Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
3
Selim'In Dişleri Çürük
Dinledikleri / izlediklerinin anlamını kavrar. Bedeni ile ilgili temizlik kurallarını uygular. Sağlığı ile ilgili önlemler alır.
4
Nasıl Anlatmalı? Beni Duyuyor Musun?
Sesini uygun kullanır. Dili iletişim amacıyla kullanır. Problem durumlarına çözüm üretir.
5
Şimşek Nasıl Oluşur?
Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Algıladıklarını hatırlar.
6
Nasıl Yüzerler?
Nesne ve varlıkları özelliklerine göre guruplar. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.
7
Selim'In Ayakkabı Bağcıkları
Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Giyinme ile ilgili işleri yapar.
8
Melis'In Sulu Boyası
Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.
9
Buraya Nasıl Sığar?
Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar. Nesneleri ölçer.
10
Teleskop Yapalım
Nesneleri ölçer. Parça-bütün ilişkisini kavrar. Problem durumlarına çözüm üretir.
11
Müze Ziyaretinde Nasıl Davranmalıyız?
Sözcük dağarcığını geliştirir. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Sanat eserlerinin değerini fark eder.
12
Yağmur Nasıl Yağar?
Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Neden-sonuç ilişkisi kurar.
13
Kompost Yapalım
Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. Sözcük dağarcığını geliştirir. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
14
Ses Nasıl Çıkar?
Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Sesleri ayırt eder.
15
Astronotlar Ne Giyer?
Problem durumlarına çözüm üretir Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
16
Toprağın Altında Neler Var?
Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya ilişkin sorular sorar. Estetik değerleri korur.
17
Bunu Nerden Yapıyorsun?
Neden sonuç ilişkisi kurar. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.
18
Neden Hapşırırız?
Neden-sonuç ilişkisi kurar. Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.