Yarı Kodlama - 102
YAR-102
Yarı Kodlama - 102
Yarı Kodlama - 102

Etkinlikleri açabilmek için için giriş yapmalısınız

1
Selin Neden Ağladı?
Evde aile bireyleri ile iletişim kurarken nezaket ifadelerini kullanır. Dinlediği/izlediği metni anlatır. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
2
Doğada Neler Oluyor?
Mevsimleri ve özelliklerini araştırır. Mevsimlere göre doğada meydana gelen değişiklikleri kavrar.
3
Başka Kimler Susamıştır?
Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler. Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve bitkileri korumaya özen gösterir. Doğayı ve çevresini temiz tutma konusunda duyarlı olur.
4
Mert'In Tablet Bilgisayarı
Kitle iletişim araçlarını kullanırken beden sağlığını korumaya özen gösterir. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
5
Mert ve Selin'In Arkadaşları Gelecek
Nesne sayısı 20’ye kadar (20 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.
6
Selin ve Annesi Alışverişe Gidecek
Sağlığını korumak için alması gereken önlemleri fark eder. Mevsimleri ve özelliklerini araştırır. Mevsimlere göre doğada meydana gelen değişiklikleri kavrar.
7
Annem'In Kırık Bacağı
Evde aile bireyleri ile iletişim kurarken nezaket ifadelerini kullanır. Gün içerisinde neler yapabileceğini planlar. İstek ve ihtiyaçları arasındaki farkı ayırt eder.
8
Beni Dinliyor Musunuz?
Evde aile bireyleri ile iletişim kurarken nezaket ifadelerini kullanır. Gün içerisinde neler yapabileceğini planlar. İstek ve ihtiyaçları arasındaki farkı ayırt eder.
9
Eskiler Yeniler
Eşyaların satın alındığı ve ilk hâli ile kullanıldıktan sonraki hâlini karşılaştırarak eşyaların zaman içinde nasıl bir değişime uğradığını inceler. Geri dönüşümü yapılabilecek maddeleri ayırt eder. Kişisel bakımını düzenli olarak yapar.
10
Gökyüzü Çok Parlak
Güneş, Ay, Dünya ve yıldızların şekli ve büyüklüğü gibi konular üzerinde durulur. Güneş, Dünya ve Ay’ın birer gök cismi olduğu anlatılır.
11
Mert Kayboldu
Aile bireylerini tanıtır. Evinin yerini tarif eder. Yaşadığı yeri bilir.
12
Selin'In Kıyafet Dolabı
Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade eder. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırır ve sıralar. Kişisel bakımını düzenli olarak yapar.
13
Evimin Yeri Nerede?
Evinin yerini tarif eder. Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade eder. Çevresindeki objeleri ve figürleri gözlemleyerek çizimlerini yapar.
14
Selin Limonata Yapıyor
Sıvı ölçme etkinliklerinde standart olmayan birimleri kullanarak sıvıları ölçer. En az üç özdeş kaptaki sıvı miktarını karıştırır ve sıralar. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
15
Çocukların Babasının Doğum Günü
Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade eder. Eş nesnelerle örnekler verir. İlişkiler ifade edilirken referans noktası belirlenmesine dikkat edilir.
16
Günler Haftalar, Aylar
Takvim üzerinde günü, haftayı ve ayı belirtir. Belirli olayları ve durumları referans alarak sıralamalar yapar.
17
Çiçeğim Neden Soluyor?
Yakın çevresinde bulunan bitkileri gözlemler. Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve bitkileri korumaya özen gösterir. Dinlediklerinde / izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde bulunur.
18
Suyun Değişik Halleri
Mutfakta büyüklerinin yemek yapmasını gözlemleyerek donma, erime, kaynama, buharlaşma olaylarını fark eder. Maddenin hallerini gözlemler. Teknolojik araç ve gereçleri güvenli bir şekilde kullanır.