Okul Öncesi Stem - 101

Okul Öncesi STEM 101 dersi 48-60 ay çocukların, öğrenme, yaratma ve gelişimleri için çocuklarımızı güçlendirmeyi amaçladığımız 9 farklı etkinlikten oluşan etkinlik serisidir. MEB kazanımları doğrultusunda ve 21.yy. becerilerine yönelik hazırlamış olduğumuz STEM etkinlikleri farklı tematik durumlar öncülüğüyle bir problem durumunun çocuklara verilmesiyle başlamaktadır. Bu problem durumunun çözümünde kolay ulaşılabilir malzemelerle probleme çözüm bulmaktadır. Bu sayede problem durumları ile problem çözme becerilerini geliştirmeyi, tasarımlar ortaya koymayı amaçlanmaktadır.

Popüler Başlıklar

İlginizi çekebilecek ilgi gören diğer başlıklar

Etkinlikleri açabilmek için için giriş yapmalısınız

1
Newton Çarkı
Ana ve ara renkleri tanıyabilecekler, ara renklerin ve beyaz rengin nasıl oluştuğunu kavrayabilecekler, Çocuklar Newton renk çarkı oluşturabilecekler ve bu oyuncak sayesinde keşif dolu eğlenceli zaman geçirebilecekler, Newton çarkı oluştururken daire çizebilme, eşit dilimlere ayırma ve renkleri sıralayabilme becerilerini geliştirebilecekler.
2
Kurdele Dansı
Ritmik jimnastiği tanıyabilecekler, ritim ve hareket enerjisini keşfederek denge, hareket ve ritim ilişkisi hakkında bilgi sahibi olabilecekler. Bedenlerini doğru kullanarak kendi hareketlerini ve ritimlerini dansa dönüştürebilecekler. Mekânda konum ve yön algılarını geliştirebilecekler.
3
Çiçekler Açsın
Zamanı planlama, belli bir sürede bir işi tamamlama gibi zamana ilişkin kavramları fark edecekler, Problem durumunu hissederek belli bir sürede probleme ilişkin çözüm üretebilecekler, Zamana ilişkin bir ürün geliştirebilecekler.
4
Quiling Sanatı
İnce kas motor becerilerini, dikkat ve odaklanma sürelerini ve yaratıcı tasarım becerilerini geliştirebilecekler. Yaratıcı eserleri keşfederek ve özgün sanat ürünleri geliştirerek estetik bakış açılarını destekleyebilecekler. El göz koordinasyonlarını geliştirebilecekler.
5
Kelebek ve Arılar Uçuyor
Manyetik enerji ve hareket enerjisini keşfederek mıknatısların itme çekme hareketini gözlemleyecekler. Mühendislik tasarım süreci kullanarak kelebek ve arıları kendileri hareket ettirebilecekler. Mıknatısları kullanarak mekanda konum ve yön algılarını geliştirebilecekler.
6
Neptünü Keşfet
Güneş sistemi, Dünya ve Gezegenler hakkında bilgi edinebilecekler, Bir güneş sistemi modeli tasarlayarak Güneş ve Gezegenlerin uzaydaki konumlarını algılayabilecekler. Bir roket tasarlayıp bu roketi hareket ettirebilecekler.
7
Izlerimi Takip Et Yiyeceklerimi Koru
Bu etkinlikte hayvanların özelliklerini ve ayak izlerini öğrenecekler. Hayvanları ve hayvan izlerini etkileşim yoluyla eşleştirecekler. Bir problem durumuna çözüm üreterek kendi düzeneğini oluşturacaklar.
8
Kendi Özelliklerimi Seviyorum
Bu etkinlikte kendi özelliklerini ve başkalarının özelliklerini fark edeceksin. Neden sonuç ilişkisi kurarak eksikleri tamamlayacaksın. Bir problem durumuna çözüm üreterek fotoğraf çerçevesi oluşturacaksın.
9
Meslekler
Bir barınak inşası için gerekli meslek gruplarını tanıyabilecekler, Mesleklerin özelliklerini ve yaptığı işleri fark edebilecekler, Bir probleme yaratıcı yollarla çözüm üretebilecekler ve bu amaçla üç boyutlu bir ürün tasarlayarak el-göz koordinasyonlarını geliştirebilecekler.
10
Oyuncağım Topaç
Topacı tanıyabilecekler, dönme, denge ve hız kavramlarını algılayabilecekler, Bir nesnenin dönmesine zeminin pütürlü ya da düz olmasının etkisini gözlemleyebilecekler, Küçük kas motor becerilerini kullanarak, el- göz koordinasyonlarını geliştirebilecekler.
11
Nasıl Daha Hızlı Yüzebilir
Çocuklar bu etkinliğin sonunda,Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirecekler. Mühendislik tasarım sürecini deneyimleyerek problemi çözmeye yönelik somut bir ürün geliştirecekler. Hareket enerjisi ile çalışan bir araç tasarlayacaklar.
12
Saat Kaç
Saat Kaç Akrep, yelkovan ve saati tanıyabilecekler. Zaman ile günü planlama arasındaki bağlantıyı fark edecekler. Problem durumunu hissederek belli bir sürede probleme ilişkin çözüm üretebilecekler.
13
Sera Yapalım
Bu etkinlikte seraların kullanım nedenlerini anlayacaklar. Bitkinin ihtiyaçlarını ve gelişim aşamalarını öğrenecekler. Kendi küçük seranı inşa edecekler.
14
Ayın Evreleri
Dünyanın uydusu ayı tanıyabilecekler, ayın evreleri hakkında bilgi sahibi olabilecekler, Ayın evrelerinin nasıl oluştuğunu fark edebilecekler, Bir ay takvimi oluşturarak ayın evrelerinin modellemesini yapabilecekler
15
Origamik Kıyafetim
Hayallerindeki kıyafetleri tasarlayabilecekler, kıyafetlerin özelliklerini değiştirebilecekler. Problem durumuna çözüm üretmek için alternatif çözüm yolları oluşturabilecekler, Belirledikleri çözüm yoluna ilişkin ürün geliştirebilecekler.
16
Robotsüpürge/Süpürbot
Manyetik enerji ve hareket enerjisini keşfedebilecekler. Mühendislik tasarım sürecini kullanarak kendi hareketli süpürgelerini tasarlayabilecekler. Tasarlayacakları ürünle mekânda konum ve yön algılarını geliştirebilecekler.
17
Kutu Kutu Duyu
Bu etkinlikte duyularını ve duyu organlarını keşfedecekler. Nesneleri duyularınla fark edecek ve farklılıklarına göre gruplayabilecekler.. Verilen problem durumunu çözmek için duyularını kullanarak bir ürün ortaya koyacaklar.
18
Rüzgar ile Aydınlanıyoruz
Elektrik üretmek için rüzgar enerjisinden nasıl faydalanılacağını keşfedecekler. Rüzgâr türbinlerinin nasıl çalıştığını inceleyecekler. Bir LED ve bir DC motordan oluşan basit bir elektrik devresi oluşturacaklar.