Stem - 201

Stem etkinlikleri öğrencilerin okulda aldıkları Fen Bilimleri, Matematik ve diğer derslerde gördükleri konuları bilişimle üretim becerilerini kullanarak yaptığı etkinliklerden oluşur. Öğrenciler bu etkinlikleri yaparken derste gösterilen konuların hayatın hangi alanlarında nasıl kullanıldığını öğrenerek, öğrendiği bilginin ne tür problemlere çözüm olduğunu, kendisinin benzer durumlar için bilişimle üretim becerilerini kullanarak nasıl çözümler geliştirebileceğini kavramış olur. Stem etkinlikleri yalnızca bir dersin bir konusuyla ilgili etkinliklerdir ve bilişimle üretim becerilerini geliştirmeyi, problemlere çözme yeteneğini geliştirmeyi hedeflerken aynı zamanda konuya ait Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarını da öğrenciye kazandırmayı amaçlar. Stem - 201 dersinde 16 başlık altında 4,5,6, ve 8. Sınıf seviyelerinde ders konularına ait etkinlikler bulunmaktadır.

Popüler Başlıklar

İlginizi çekebilecek ilgi gören diğer başlıklar

Etkinlikleri açabilmek için için giriş yapmalısınız

1
4.Sınıf Matematik Açı ve Ölçüsü
Bu etkinlikte açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini öğreneceksin.
2
4.Sınıf Matematik Sıvı Ölçme
Bu etkinlikte bir kaptaki sıvının miktarını, litre ve mililitre birimleriyle tahmin edeceksin. Ölçme yaparak tahminini kontrol edeceksin.
3
4.Sınıf Matematik Sütun Grafik
Bu etkinlikte sütun grafiğini inceleyip, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapacaksın. Sütun grafiğini oluşturacaksın.
4
4.Sınıf Sıcaklık ve Maddenin Hali
Bu etkinlikte aynı maddenin farklı hâllerine örnekler bulacaksın. Maddenin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlayacaksın. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlayacaksın.
5
4.Sınıf Kuvvet ve Hareket
Bu etkinlikte kuvvetin, cisimlerle hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapacaksın.
6
5.Sınıf Fen Bilimleri Işığın Yayılması
Bu etkinlikte bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle göstereceksin.
7
5.Sınıf Güneş, Dünya ve Ayın Hareketleri
Bu etkinlikte Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini öğreneceksin. Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafında ki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi öğreneceksin. Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlayacaksın.
8
6.Sınıf Fen Bilimleri Kuvvet ve Hareket
Bu etkinlikte bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek göstereceksin. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemleyeceksin. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştıracaksın.
9
7.Sınıf Fen Bilimleri Seri ve Paralel Bağlama
Bu etkinlikte seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizeceksin. Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımlar yapacaksın.
10
7.Sınıf Matematik Oran ve Orantı
Bu etkinlikte oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirleyeceksin. Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulacaksın. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığını karşılaştıracaksın.
11
7.Sınıf Fen Bilimleri Ayna Yansıma
Bu etkinlikte ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler vereceksin. Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştıracaksın.
12
8.Sınıf Matematik Olasılık
Bu etkinlikte bir olaya ait olası durumları belirleyeceksin. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğu ve bu değerin 1/n olduğunu inceleyeceksin.