Stem - 104
STM-104

Stem - 104

Stem 104 etkinlikleri öğrencilerin okulda aldıkları Fen Bilimleri, Matematik ve diğer derslerde gördükleri konuları bilişimle üretim becerilerini kullanarak yaptığı etkinliklerden oluşur. Öğrenciler bu etkinlikleri yaparken derste gösterilen konuların hayatın hangi alanlarında nasıl kullanıldığını öğrenerek, öğrendiği bilginin ne tür problemlere çözüm olduğunu, kendisinin benzer durumlar için bilişimle üretim becerilerini kullanarak nasıl çözümler geliştirebileceğini kavramış olur.

Etkinlikleri açabilmek için için giriş yapmalısınız

1
Mahallemi de Haklarımı da Bilirim 1
Bu etkinlikte hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği veya kısıtlandığı durumlarda hissettiklerini ifade edeceksin. Günlük hayatta kullandığın mekanların krokisini çizeceksin. Çocuk olarak sahip olduğun haklara örnekler vereceksin.
2
Mahallemi de Haklarımı da Bilirim 2
Bu etkinlikte metinden sese özelliğini kullanacaksın. Farklı tuşlar ile yazmış olduğun kod bloklarını kontrol edeceksin.
3
Soyağacı Yapalım 1
Bu etkinlikte soyağacı, aile, akraba ve şema kavramlarını öğreneceksin. Aile tarihini araştıracaksın ve kağıt üzerinde bir soyağacı oluşturacaksın. Scratch ile bir animasyon hazırlayacaksın.
4
Soyağacı Yapalım 2
Bu etkinlikte soyağacı, aile, akraba ve şema kavramlarını öğreneceksin. Aile tarihini araştıracaksın ve kağıt üzerinde bir soyağacı oluşturacaksın. Scratch ile bir animasyon hazırlayacaksın.
5
Görme Engelliler Için Barkod Sistemi 1
Bu etkinlikte problem durumunu analiz edip veri toplayacaksın, verilen problem ile sorulan sorular arasındaki bağıntıyı kurup soruların yanıtlarını tartışacaksın. Raf ömrü, son kullanma tarihi, üretim tarihi kavramlarını araştıracaksın. Süt, peynir ve yoğurt markalarını inceleyeceksin, raf ömürlerini bulmak için veri toplayacaksın.
6
Görme Engelliler Için Barkod Sistemi 2
Bu etkinlikte problem durumunu analiz edip veri toplayacaksın, verilen problem ile sorulan sorular arasındaki bağıntıyı kurup soruların yanıtlarını tartışacaksın. Raf ömrü, son kullanma tarihi, üretim tarihi kavramlarını araştıracaksın. Süt, peynir ve yoğurt markalarını inceleyeceksin, raf ömürlerini bulmak için veri toplayacaksın.
7
Görme Engelliler Için Barkod Sistemi 3
Bu etkinlikte problem durumunu analiz edip veri toplayacaksın, verilen problem ile sorulan sorular arasındaki bağıntıyı kurup soruların yanıtlarını tartışacaksın. Raf ömrü, son kullanma tarihi, üretim tarihi kavramlarını araştıracaksın. Süt, peynir ve yoğurt markalarını inceleyeceksin, raf ömürlerini bulmak için veri toplayacaksın.
8
Kapağını Topla Torbanı Salla 1
Bu etkinlikte problem durumunu analiz edip veri toplayacaksın, verilen problem ile sorulan sorular arasındaki bağıntıyı kurup soruların yanıtlarını tartışacaksın. Plastik kirliliğinin doğayı nasıl etkilediğinin ve hayvanlar için ne gibi problemler oluşturduğunun farkına varacaksın. Kirlilikten etkilenen canlıların nasıl hissettiğini ifade edeceksin. Plastik atık kirliliğine başkalarının dikkatini çekmek için GIMP ile bir afiş tasarlayacaksın.
9
Kapağını Topla Torbanı Salla 2
Bu etkinlikte problem durumunu analiz edip veri toplayacaksın, verilen problem ile sorulan sorular arasındaki bağıntıyı kurup soruların yanıtlarını tartışacaksın. Plastik kirliliğinin doğayı nasıl etkilediğinin ve hayvanlar için ne gibi problemler oluşturduğunun farkına varacaksın. Kirlilikten etkilenen canlıların nasıl hissettiğini ifade edeceksin. Plastik atık kirliliğine başkalarının dikkatini çekmek için GIMP ile bir afiş tasarlayacaksın.
10
Kapağını Topla Torbanı Salla 3
Bu etkinlikte problem durumunu analiz edip veri toplayacaksın, verilen problem ile sorulan sorular arasındaki bağıntıyı kurup soruların yanıtlarını tartışacaksın. Plastik kirliliğinin doğayı nasıl etkilediğinin ve hayvanlar için ne gibi problemler oluşturduğunun farkına varacaksın. Kirlilikten etkilenen canlıların nasıl hissettiğini ifade edeceksin. Plastik atık kirliliğine başkalarının dikkatini çekmek için GIMP ile bir afiş tasarlayacaksın.
11
Kapağını Topla Torbanı Salla 4
Bu etkinlikte problem durumunu analiz edip veri toplayacaksın, verilen problem ile sorulan sorular arasındaki bağıntıyı kurup soruların yanıtlarını tartışacaksın. Plastik kirliliğinin doğayı nasıl etkilediğinin ve hayvanlar için ne gibi problemler oluşturduğunun farkına varacaksın. Kirlilikten etkilenen canlıların nasıl hissettiğini ifade edeceksin. Plastik atık kirliliğine başkalarının dikkatini çekmek için GIMP ile bir afiş tasarlayacaksın.
12
Çimlenen Gazete 1
Bu etkinlikte atık kağıtları ve gazeteleri keserek, küçük parçalara böleceksin. Hazırladığın parçaları su içinde bırakacak, hamur oluşturacaksın. Günlük hayatta bulunan örnek olayları inceleyeceksin.
13
Çimlenen Gazete 2
Bu etkinlikte atık kağıtları ve gazeteleri keserek, küçük parçalara böleceksin. Hazırladığın parçaları su içinde bırakacak, hamur oluşturacaksın. Günlük hayatta bulunan örnek olayları inceleyeceksin.
14
Dünyayı Gezelim 1
Bu etkinlikte Fas (MAD), Dominik Cumhuriyeti (DOP), Uruguay (UYP), Cape Town (ZAR), Sri Lanka (LKR) ülkelerinde kullanılan para birimlerini Türk para birimine (TL) çeviren değişkenlerini oluşturacaksın. Para birimlerinin ve toplam harcanan paranın değişkenlerini oluşturacaksın. Fas (MAD), Dominik Cumhuriyeti (DOP), Uruguay (UYP), Cape Town (ZAR), Sri Lanka (LKR) para birimlerinin Türk Lirası’na karşılık gelen değerlerini ve haritadaki konumlarını oluşturacaksın.
15
Dünyayı Gezelim 2
Bu etkinlikte Fas (MAD), Dominik Cumhuriyeti (DOP), Uruguay (UYP), Cape Town (ZAR), Sri Lanka (LKR), ülkelerinde kullanılan para birimlerini Türk para birimine (TL) çeviren değişkenlerini oluşturacaksın. Para birimlerinin ve toplam harcanan paranın değişkenlerini oluşturacaksın. Fas (MAD), Dominik Cumhuriyeti (DOP), Uruguay (UYP), Cape Town (ZAR), Sri Lanka (LKR) para birimlerinin Türk Lirası’na karşılık gelen değerlerini ve haritadaki konumlarını oluşturacaksın.
16
Üçtaş Oyunu Yapalım 1
Bu etkinlikte üç taş oyununun kurallarını öğreneceksin. Üç taş oyununu bilgisayar ortamında oluşturacaksın. Üç taş oyununun kazanma olasılıklarını hesaplayıp eğer ve operatörlerini kullanarak kod blokları oluşturacaksın.
17
Üçtaş Oyunu Yapalım 2
Bu etkinlikte üç taş oyununun kurallarını öğreneceksin. Üç taş oyununu bilgisayar ortamında oluşturacaksın. Üç taş oyununun kazanma olasılıklarını hesaplayıp eğer ve operatörlerini kullanarak kod blokları oluşturacaksın.
18
Geçmişten Günümüze Evler 1
Seramik Kil Hamurundan bir ev yapacaksın. Geçmiş zamanlardaki evlerin tarihçesini öğreneceksin. Modelaj kalemi, seramik kil, merdane kullanacaksın.
19
Geçmişten Günümüze Evler 2
Seramik Kil Hamurundan bir ev yapacaksın. Geçmiş zamanlardaki evlerin tarihçesini öğreneceksin. Modelaj kalemi, seramik kil, merdane kullanacaksın.
20
Geçmişten Günümüze Evler 3
Güneş panelini kullanarak bir ev tasarlayacaksın. Günümüzdeki evlerin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olacaksın.. Sürdürülebilir, temiz enerji kaynaklarının neler olduğunu öğreneceksin.
21
Geçmişten Günümüze Evler 4
Tinkercad’de 3 Boyutlu bir model tasarlayacaksın. Gelecekteki evlerin sorunlarına karşı çözüm üreteceksin. Gelecekti evler hakkındaa bilgi sahibi olacaksın.