Okul Öncesi Stem - 102
AOE-102

Okul Öncesi Stem - 102

Okul Öncesi STEM 101 dersi 60-72 ay çocukların, öğrenme, yaratma ve gelişimleri için çocuklarımızı güçlendirmeyi amaçladığımız 9 farklı etkinlikten oluşan etkinlik serisidir. MEB kazanımları doğrultusunda ve 21.yy. becerilerine yönelik hazırlamış olduğumuz STEM etkinlikleri farklı tematik durumlar öncülüğüyle bir problem durumunun çocuklara verilmesiyle başlamaktadır. Bu problem durumunun çözümünde kolay ulaşılabilir malzemelerle probleme çözüm bulmaktadır. Bu sayede problem durumları ile problem çözme becerilerini geliştirmeyi, tasarımlar ortaya koymayı amaçlanmaktadır.

Etkinlikleri açabilmek için için giriş yapmalısınız