Python ile Veri Bilimi - 304
PYT-304

Python ile Veri Bilimi - 304

Veri bilimi için en çok kullanılan kütüphanelerden bazıları bu eğitim kapsamında örneklerle birlikte detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

Etkinlikleri açabilmek için için giriş yapmalısınız

1
Veri Bilimi Araçları
Bu etkinlikte veri bilimi ve veri bilimci hakkında bilgi sahibi olacaksın. Python editörlerini tanıyacaksın. Veri biliminde kullanılabilecek dilleri öğreneceksin.
2
Numpy 1
Bu etkinlikte Numpy kütüphanesini içeri aktarmayı öğreneceksin. Numpy dizisi oluşturmayı öğreneceksin. Hem kod yazacak hem de görsel arayüzde dizi ögelerini görüntüleyebileceksin.
3
Numpy 2
Bu etkinlikte Numpy dizi şekli değiştirmek için Reshape metodunu öğreneceksin. Dizi boyutu ve dizi şeklini gösteren ndim ve shape metodu kullanımını öğreneceksin. Dizi şeklini değiştirmenin dizinin büyüklüğünü etkilemediğini öğreneceksin.
4
Numpy 3
Bu etkinlikte iki ve üç boyutlu dizilerin ne olduğunu öğreneceksin. Zeros, Ones, Full, Eye ve Random metotlarıyla Numpy dizileri oluşturmayı öğreneceksin. Dizi değerlerini değiştirmeyi ve görüntülemeyi öğreneceksin.
5
Numpy 4
Bu etkinlikte diziler üzerinde toplama, çıkarma, en büyük ve en küçük değeri bulma, satır, sütun veya tüm dizi elemanlarının toplamını veya ortalamasını hesaplama işlemlerini öğreneceksin. Diziler üzerinde Skaler ve Matris çarpım işlemlerini öğreneceksin. Dizinin devriğini (transpose) alma işlemini öğreneceksin.
6
Numpy 5
Bu etkinlikte vektör kavramını öğreneceksin. Matris kavramını öğreneceksin. Vektör ve matris elemanlarını çeşitli yollarla elde etmeyi öğreneceksin.
7
Numpy 6
Bu etkinlikte Matrisleri vektör diziye dönüştürmeyi öğreneceksin. Matrislerin şekillerini geçici ve kalıcı olarak değiştirmeyi öğreneceksin. Matrisleri dikey ve yatay olarak birleştirmeyi öğreneceksin.
8
Pandas 1
Bu etkinlikte Pandas kütüphanesinin ne olduğunu ve Pandas kütüphanesinin bazı özelliklerini öğreneceksin. DataFrame kavramının ne olduğunu ve DataFrame oluşturmayı öğreneceksin. DataFrame'ler hakkında genel bilgileri elde edebilmek için Columns, Dtypes, Info, Head ve Tail metotlarının kullanımını öğreneceksin.
9
Pandas 2
Bu etkinlikte veri kümesine ait sütunların isimlerini değiştirmeyi öğreneceksin. Yeni sütunlar eklemeyi ve bu sütunlara ait değerleri oluşturmayı öğreneceksin. Tek satırda For döngüsü ve koşullu ifade kullanım yöntemini öğreneceksin.
10
Pandas 3
Bu etkinlikte Spyder uygulamasının tekrar çalıştırılmasına bağlı olarak yapılan çalışmada karşılaşılabilecek sorunların nedenlerini öğreneceksin. History Log (geçmiş kayıtlar) üzerinde geriye dönük kayıtları görüntülemeyi öğreneceksin. Veri kümesi üzerinde kalıcı değişiklik yapan kod bloklarını belli bir düzende Spyder editörüne oluşturmayı ve tüm kodları tek seferde çalıştırmayı öğreneceksin.
11
Pandas 4
Bu etkinlikte CSV türündeki verilerin ne olduğunu öğreneceksin. CSV türündeki dosyadan verileri içeri aktarıp DataFrame'e dönüştürmeyi öğreneceksin. Veri analizi için temel işlemleri örnek üzerinde tekrarlayacaksın.
12
Pandas 5
Bu etkinlikte sütunlardaki tüm kayıtları ve benzersiz kayıtları görüntülemeyi öğreneceksin. Pandas kütüphanesi Loc ve Iloc metotlarıyla DataFrame dilimlemeyi öğreneceksin. DataFrame filtrelemeyi öğreneceksin.
13
Matplot 1
Bu etkinlikte Matplot kütüphanesinin ne olduğunu ve bu kütüphane ile neler yapılabileceğini öğreneceksin. Örnek verilerle çizgi (line) grafiği oluşturacaksın. Grafik başlığı, eksen başlıkları, grid çizgileri eklemeyi öğrenecek ve oluşturulan grafiği kaydedeceksin.
14
Matplot 2
Bu etkinlikte Kaggle platformu hakkında bilgi sahibi olacaksın. Örnek verilerle dağılım grafiği (scatter plot) oluşturacaksın. Grafik göstergelerine ait renkleri değiştirecek ve grafik başlığı, eksen başlıkları, grid çizgileri ekleyeceksin.
15
Matplot 3
Bu etkinlikte DataFrame içindeki verileri gruplandırmayı öğreneceksin. Örnek verilerle pasta grafiği (pie chart) oluşturacaksın. Pasta grafiği üzerinde biçimsel değişiklikler yapacaksın.
16
Matplot 4
Bu etkinlikte Histogram grafiği kullanmayı öğreneceksin. Sütun grafiği kullanmayı öğreneceksin.