Etkileşimli Python ile Kodlama - 201
EPYH-201

Etkileşimli Python ile Kodlama - 201

Etkileşimli Python ile Kodlama - 201 dersi, öğrencilerin Python programlama dilini kavrayarak, pratik uygulamalar yapabilme yeteneklerini geliştirecekleri bir fırsat sunmaktadır. Ders içeriği, etkileşimli öğrenme araçları ile öğrencilerin soruları yanıtlamasını, kodlama becerilerini pekiştirmelerini ve Python programlama dilinin çeşitli kullanım alanlarına yönelik uygulamalar geliştirmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Bu ders sayesinde, öğrenciler Python dilinin kodlama pratiklerine ve ileri düzey özelliklerine dair farkındalık kazanacak ve Python dilini kullanarak gerçek hayatta kullanışlı uygulamalar geliştirmek için gerekli temel yetenekleri edineceklerdir

Etkinlikleri açabilmek için için giriş yapmalısınız

1
Merhaba Dünya
Bu etkinlik, Python dilinin genel özelliklerini keşfetmeyi, "print" komutuyla çıktıları ekrana yazdırmayı ve matematiksel operatörlerle basit hesaplamalar yapmayı hedefler. Kodlamayı çocuklar için kolay ve eğlenceli bir deneyim haline getirerek öğrencilerin bol bol pratik yapmasını sağlar. Python dilini keşfederken, temel programlama kavramlarını eğlenceli bir şekilde öğrenirsiniz.
2
Değişkenler
Bu etkinlikte, Python dilindeki veri tiplerini öğrenirken, her bir veri tipinin özelliklerini ve nasıl kullanılacağını keşfedeceksiniz. Değişkenlerin kullanımı sayesinde verileri saklama ve işleme becerilerinizi geliştireceksiniz. Ayrıca, pratik yapma imkanı sunarak Python dilinde öğrendiklerinizi pekiştireceksiniz.
3
Veri Dönüşümü
Python dilinde "type()" fonksiyonunu kullanarak veri tiplerini belirlemeyi ve veri dönüşümlerini öğrenmeyi hedefler. Pratik yaparak veri tiplerini birbirine dönüştürmeyi ve verileri farklı durumlarda kullanabilmeyi öğreneceksiniz. Python programlama becerilerinizi geliştireceğiniz bu etkinlikte, veri tiplerini doğru şekilde kullanarak kodlama yapmanın keyfini çıkaracaksınız.
4
Input Fonksiyonu
Python dilinde "input()" işlevini kullanarak kullanıcıdan veri almayı ve dönüştürmeyi öğrenmeyi hedefler. Input ve output kavramlarını anlamayı amaçlayarak Python programlama becerilerinizi geliştireceksiniz.
5
Stringler
Python dilinde stringleri birleştirme, "len()" fonksiyonunu kullanma ve temel string metotlarını öğrenmeyi hedefler. Python'da string işlemlerini kolay ve eğlenceli bir şekilde öğrenerek, kodlama becerilerinizi geliştireceksiniz.
6
Hata Ayıklama
Bu etkinlik, Python'da hata ayıklamanın önemini ve farklı hata türlerini öğrenmeyi hedefler. Python diline giriş yaparken hatalar normaldir ve onları tespit edip düzeltmek önemlidir. Bu etkinlikte, hataları ayırt etmeyi, tespit etmeyi ve düzeltmeyi öğreneceksiniz. Python dilinde sık yapılan hataların üstesinden gelmek için pratik yapacaksınız.
7
Karşılaştırma Operatörleri
Python'da karşılaştırma operatörlerini öğrenmeyi ve değişkenlerdeki değerleri kıyaslamayı hedefler. Karşılaştırma operatörleriyle doğru ifadeleri belirleyerek farklı durumları kontrol edebileceksiniz. Python dilindeki karşılaştırma operatörlerini ve dikkat edilmesi gereken konuları öğrenirken pratik yapma imkanı bulacaksınız. Kodlamayı öğrenciler için kolay ve eğlenceli bir şekilde öğrenerek, Python dünyasında yeni beceriler kazanacaksınız.
8
Mantıksal Operatörler
Python'daki mantıksal operatörleri öğrenmeyi ve karar mekanizmalarında nasıl kullanacaklarınızı keşfetmeyi hedefler. Mantıksal operatörleri "and", "or" ve "not" ile kullanarak ifadeleri birleştirip doğru ve yanlış durumlarını değerlendireceksiniz.
9
Karar Yapıları
Karar yapılarının günlük hayatta kullanımını ve Python dilinde if, if-else ve if-elif-else yapılarını öğrenmeyi hedefler. Belirli durumlarda doğru karar yapılarını kullanarak programlama becerilerinizi geliştireceksiniz. Python dilindeki karar yapılarını öğrenirken interaktif örnekler ve pratikler yaparak keyifli bir öğrenme deneyimi yaşayacaksınız.
10
Tüm Gücünü Birleştir
"Tüm Gücünü Birleştir" etkinliğiyle Python dilinde öğrendiğiniz tüm becerileri bir araya getirme zamanı! Bu etkinlikte önceki etkinliklerde öğrendiklerinizi bir arada kullanmayı öğreneceksiniz