Python ile Programlama - 302
PYT-302

Python ile Programlama - 302

Python 90’lı yılların başında Hollandalı bilgisayar bilimci ve matematikçi Guido Van Rossum tarafından geliştirilen, web sayfaları ve uygulamalar geliştirebilmek için içinde bir çok özellikler barındıran çok gelişmiş bir programlama dilidir. Python ile web siteleri, görsel arayüzlü uygulamalar, oyunlar yazılabilir. Ayrıca akıllı cihazlarda kullanılan elektronik devre kartları programlanabilir. Bunun yanında çok büyük ölçeklerde ki verileri kolaylıkla analiz edip grafiklere dönüştürebilir ve buna bağlı olarak veritabanı işlemlerini gerçekleştirebilir. Dünyada en çok kullanılan dillerden bir tanesi Python’dır. Her platformda çalışabilmesi, ücretsiz olması, kodlarının çok kısa ve kolay anlaşılır olması, hata kontrolünün hızlı yapılabilir yapıda olması, çok geniş bir kod kütüphanesine sahip olması Python diline olan ilgiyi artırmıştır. Başka dillerde yazılmış uygulamalara, Python ile yazılmış uygulamaların kolay entegre edilebilmesi ise Python’ın büyük artılarından biridir. Python-302 dersinde, “karakter dizileri” ve “listeler” konuları adım adım anlatılırken, Python-301 dersinde kazanılan bilgi ve becerileri de kullanarak daha ileri seviye uygulamalar geliştirilmesini sağlayacak etkinlikler bulunmaktadır. Python-302 online dersinde iki ayrı konu yedi başlık altında adım adım anlatılmaktadır. Python-301 dersiyle beraber Python-302 dersini tamamlayan birisi Python dilini kullanmada orta seviye bilgi ve beceriye sahip olacaktır.

Etkinlikleri açabilmek için için giriş yapmalısınız

1
Karakter Dizileri 1
Bu etkinlikte karakter dizilerinden değer elde edebileceksin. Dizi indekslerini kullanabileceksin. Dizileri bölümlere ayırabileceksin.
2
Karakter Dizileri 2
Bu etkinlikte karakter dizileri üzerinde değişiklik yapan metotları kullanabileceksin: Replace, split, lower, upper, capitalize, title. Karakter dizileri üzerinde değişiklik yapmayan metotları kullanabileceksin: Islower, isupper.
3
Karakter Dizileri 3
Bu etkinlikte karakter dizileri üzerinde değişiklik yapan metotları kullanabileceksin: Strip, lstrip, rstrip, join, zfill. Karakter dizileri üzerinde değişiklik yapmayan metotları kullanabileceksin: Count, index, ord, chr, str.maketrans, translate, isalpha, isdigit, isalnum. Karakter dizisi metotlarını uygulama içinde kullanmayı öğreneceksin.
4
Karakter Dizileri 4
Bu etkinlikte % işaretçisiyle biçimlendirmeyi öğreneceksin. Format metoduyla biçimlendirmeyi öğreneceksin. F-string yapısıyla biçimlendirmeyi öğreneceksin.
5
Listeler 1
Bu etkinlikte liste tanımlamayı öğreneceksin. İç içe liste tanımlamayı ve kullanmayı öğreneceksin. Farklı türleri liste türüne dönüştürmeyi öğreneceksin.
6
Listeler 2
Bu etkinlikte listelere veri girişi yapacak ve listelerden öge çıkarabileceksin. Liste elemanlarını değiştirmeyi öğreneceksin. Listeleri kopyalama, birleştirme ve silme yapabileceksin.
7
Öğrenci Listesi Oluşturma Projesi
Bu etkinlikte Python ile Programlama 301 ve 302 derslerinde edindiğin bilgileri kullanabileceksin. Öğrenci isim listesi oluşturma uygulaması yazabileceksin.