Python ile Veritabanı Yönetimi - 302
PVT-302

Python ile Veritabanı Yönetimi - 302

Python programlama dilini kullanarak orta ve ileri seviye MySQL veritabanı işlemleri bu ders kapsamında detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

Etkinlikleri açabilmek için için giriş yapmalısınız

1
Hazırlıklar
Bu etkinlikte Jupyter Notebook editörünün ne olduğunu ve nasıl kurulduğunu öğreneceksin. MySQL kurulum dosyasını temin etmeyi öğreneceksin. Python ile MySQL bağlantısı kuracak bağlayıcıyı (connector) ve nasıl kurulduğunu öğreneceksin.
2
Jupyter Notebook
Bu etkinlikte jupyter Notebook editörünü kullanmayı öğreneceksin. Hücrelere eklenen değerleri Ctrl + Enter ve Shift + Enter ile çalıştırma arasındaki farkı öğreneceksin. Hücre türünü değiştirmeyi öğreneceksin.
3
Dışarıdan Veri Alma
Bu etkinlikte Jupyter Notebook hücrelerini başlık ve açıklama alanı olarak kullanmayı öğreneceksin. Pandas kütüphanesi ile CSV dosyadan veri okumayı ve dil kodlaması yapmayı öğreneceksin. Okunan verileri görüntülemeyi öğreneceksin.
4
Verileri Parçalara Ayırma
Bu etkinlikte bir veri setinin genel yapısı hakkında bilgi edineceksin. Verilere ait sütun başlıklarını değiştireceksin. NaN (boş) kayıtları sileceksin.
5
Jupyter Notebook Ayarları
Bu etkinlikte Jupyter Notebook için konfigürasyon yapacaksın. Hücrelere satır numaraları eklemeyi öğreneceksin.
6
Veritabanı Bağlantısı
Bu etkinlikte MySQL.connector kütüphanesi ile MySQL bağlantısı kurmayı öğreneceksin. SQLAlchemy kütüphanesi ile MySQL bağlantısı kurmayı öğreneceksin. Yeni bir veri tabanı oluşturacaksın.
7
Veritabanı Tablolarını Oluşturma 1
Bu etkinlikte veri setinden MySQL veri tabanı tablosu oluşturmayı öğreneceksin. Tabloya yeni kolon, yeni kısıtlama ve tabloyu güncellemeyi öğreneceksin. MySQL veri tabanı tablolarını ve tablo kolonlarını görüntülemeyi öğreneceksin.
8
Veritabanı Tablolarını Oluşturma 2
Bu etkinlikte veri setlerini MySQL veri tabanı tablosu olarak kaydedeceksin. Veri tabanı tablolarını güncelleyeceksin.
9
Veritabanı Tablolarını Oluşturma 3
Bu etkinlikte veri setinden gereksiz kolonları sileceksin. Veri setinden veri tabanı tablosu oluşturacaksın ve tabloyu güncelleyeceksin. Veri tabanı tablolarını ve tablolara ait kolonları görüntüleyeceksin.
10
Verileri Güncelleme 1
Bu etkinlikte Pandas kütüphanesinin read_sql fonksiyonunu kullanmayı öğreneceksin. Bir tablonun herhangi bir kolonunda bulunan verileri, başka bir tablonun kolonunda bulunan verileri kullanarak güncellemeyi öğreneceksin.
11
Verileri Güncelleme 2
Bu etkinlikte arac_bilgileri tablosundaki kolonları diğer tablolardaki ID kolonlarının değerleri ile güncelleyeceksin. arac_bilgileri tablosundaki kayıtların son hâlini görüntüleyerek yapılan güncellemeleri göreceksin.
12
Null (Boş) Kayıtları Güncelleme
Bu etkinlikte bir veri setinde bulunan toplam null (boş) kayıt sayısının nasıl bulunduğunu öğreneceksin. Bir tabloda kayıtlı son satıra ait ID numarasını almayı öğreneceksin. Tablolara yeni kayıt ekleyecek ve var olan kayıtları güncelleyeceksin.
13
Tablolar Arasında Ilişki Kurma
Bu etkinlikte tablo kolonlarının adlarını ve türlerini değiştireceksin. Yabancı anahtar (foreign key) tanımlayacak ve yabancı anahtar alanı ile diğer tablolar arasında ilişki oluşturacaksın. MySQL uygulaması üzerinde diyagram görüntüleyeceksin.
14
Görünümler 1
Bu etkinlikte View'in (görünüm) ne olduğunu ve ne için kullanıldığını öğreneceksin. Bir View (Görünüm) oluşturmayı öğreneceksin. Tabloları birleştirme yöntemlerinden INNER JOIN metodunu öğreneceksin.
15
Görünümler 2
Bu etkinlikte görünümleri kullanmayı öğreneceksin. Görünümleri güncellemeyi öğreneceksin. Görünümleri silmeyi öğreneceksin.
16
Saklı Yordamlar 1
Bu etkinlikte saklı yordamların (stored procedure) ne olduğunu ve ne için kullanıldığını öğreneceksin. Parametreyle birlikte saklı yordam oluşturmayı öğreneceksin. Kayıtlı saklı yordamları ve bu saklı yordamlara eklenmiş kodları görüntülemeyi öğreneceksin.
17
Saklı Yordamlar 2
Bu etkinlikte saklı yordamların çalıştırılmasını öğreneceksin. Python ile saklı yordamlara parametre değeri göndermeyi öğreneceksin. INSERT işlemi içeren saklı yordamlar ile çoklu kayıt yapmayı öğreneceksin.
18
Sıra Sizde
Bu etkinlikte tablo oluşturma ve güncelleme SQL komutlarına daha iyi hâkim olacaksın. Kaydetme, güncelleme ve silme işlemlerini bir saklı yordam içinde kullanmayı keşfedeceksin. Veri şifreleme ve gizlemeyle alakalı araştırmalar yapacaksın.