Python ile Programlama - 301
PYT-301

Python ile Programlama - 301

Python 90’lı yılların başında Hollandalı bilgisayar bilimci ve matematikçi Guido Van Rossum tarafından geliştirilen, web sayfaları ve uygulamalar geliştirebilmek için içinde dinamik özellikler barındıran, nesne tabanlı, yüksek seviyeli bir programlama dilidir. Python, sistem programlama, web programlama, GUI uygulamaları, oyun ve robot kodlama, sistem entegrasyonu, veri bilimi, veritabanı uygulamaları ve çok daha farklı şekillerde kullanılabilir. Dünyada en çok kullanılan ilk üç dilden biri Python’dır. Her platformda çalışabilmesi, ücretsiz olması, kodlarının çok kısa ve kolay anlaşılır olması, hata kontrolünün hızlı yapılabilir yapıda olması, çok geniş bir kod kütüphanesine sahip olması Python diline olan ilgiyi artırmıştır. Başka dillerde yazılmış uygulamalara, Python ile yazılmış uygulamaların kolay entegre edilebilmesi ise Python’ın büyük artılarından biridir. Python-301 dersinde 15 başlık altında adım adım Python ile kod yazmanın temelleri anlatılmaktadır. Python uygulamasını temin etmek, kurmak ve kodlama yapmak Python-301 dersinde ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Python-301 dersini tamamlayan birisi Python dilinin temel ve en geniş kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olacaktır.

Etkinlikleri açabilmek için için giriş yapmalısınız

1
Python Nedir?
Bu etkinlikte Python programlama dilinin tanımını öğreneceksin. Python programlama dilinin genel özelliklerini öğreneceksin. Python programlama dilinin nerelerde kullanıldığını öğreneceksin.
2
Python Nasıl Kurulur?
Bu etkinlikte Python sürümleri arasındaki farkları öğreneceksin. İşletim sistemine uygun Python kurulum dosyasını temin edebileceksin. Python IDLE uygulamasını bilgisayarına kurabileceksin.
3
Python Kullanımı
Bu etkinlikte Python IDLE uygulaması Shell (kabuk) ekranında kod yazabileceksin. Python IDLE uygulaması üzerinde Python dosyasına kod yazabileceksin. Python dosyalarını kaydedebilecek ve kayıtlı dosyaları Python IDLE uygulamasıyla açabileceksin.
4
Ilk Kodlarımızı Yazalım
Bu etkinlikte metinsel ifadeleri ekrana yazdırmak için kullanılan simgeleri öğreneceksin. Metinsel ifadeleri ekrana yazdırırken karşılaşılan hataların kaynağını öğreneceksin. Metinsel ifadeleri yazdırmak için hangi yöntemi tercih etmen gerektiğini bileceksin.
5
Metinsel Ifadelerle Çalışalım
Bu etkinlikte birden fazla metinsel ifadeyi birleştirmeyi öğreneceksin. Metinsel ve sayısal ifadeleri birleştirmeyi öğreneceksin. Metinsel ifadeleri biçimlendirmeyi öğreneceksin.
6
Değişken Kullanımını Öğrenelim
Bu etkinlikte değişken kavramını ifade edebileceksin. Değişken türlerini öğrenecek ve farklı türlerde değişkenler tanımlayabileceksin. Farklı değişken tanımlama yöntemlerini kullanabileceksin.
7
Koşullu Ifadeler
Bu etkinlikte koşullu ifade kavramını öğreneceksin. Python dilinde koşullu ifade kullanımını öğreneceksin. Koşullu ifadeleri uygulama içinde kullanabileceksin.
8
Koşullu Ifadeler 2
Bu etkinlikte karşılaştırma operatörleri hakkında fikir sahibi olacaksın. Mantıksal operatörleri öğreneceksin. Koşullu ifadelerde karşılaştırma ve mantıksal operatörleri birlikte kullanabileceksin.
9
Aritmetiksel Operatörler
Bu etkinlikte aritmetiksel operatörleri kullanabileceksin. Aritmetiksel işlemlerde kullanılan fonksiyonlardan bazılarını öğreneceksin.
10
Değer Atama Operatörleri
Bu etkinlikte değer atama operatörlerini kullanabileceksin. Değer atama operatörlerinin farklı kullanım şekillerini öğreneceksin.
11
Karşılaştırma Operatörleri
Bu etkinlikte karşılaştırma operatörlerini kullanabileceksin. Karşılaştırma operatörleri arasında nasıl tercih yapacağını öğreneceksin.
12
Bool Değerler
Bu etkinlikte Bool kavramını öğreneceksin. Koşullu ifadeler açısından Bool değerlerin önemini fark edeceksin.
13
While Döngüsü
Bu etkinlikte Döngü kavramını öğreneceksin. While döngüsünü kullanabileceksin. Sonsuz döngüleri oluşturmayı ve sonlandırmayı öğreneceksin.
14
For Döngüsü
Bu etkinlikte For döngüsünü kullanabileceksin. For döngüsünü iç içe kullanabileceksin. Döngüye ait fonksiyonları ve parametreleri öğreneceksin.
15
Hata Kontrolü
Bu etkinlikte hata türlerini öğreneceksin. Hata kaynaklarını bileceksin. Hataları uygulama içinde kontrol edebileceksin.