Use Case - 101
USE-101

Use Case - 101

Use Case

Etkinlikleri açabilmek için için giriş yapmalısınız

1
Oyuncaklar
Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. Başkaları ile sorunları çözer. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
2
Bisiklet Sürüyorum
Dili iletişim amacı ile kullanır. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
3
Kitapları Seviyorum
Farklı ortamlardaki kurallara uyar. Farklı ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. Nezaket kurallarına uyar.
4
Resim Çizelim
Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
5
Odamı Topluyorum
Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır.
6
Haydi Tiyatroya Gidelim
Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Kuralların gerekli olduğunu söyler.
7
Araba Sürüyorum
Neden-sonuç ilişkisi kurar. Zamanla ilgili kavramları açıklar. Olaylar oluş sırasına göre sıralar.
8
Müze Geziyorum
Farklı ortamlardaki kurallara uyar. Estetik değerleri korur. Sanat eserlerinin değerini fark eder.
9
Çicekçiye Gidiyorum
Dikkat edilmesi gereken nesne/ durum olaya odaklanır. Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yerleştirir.
10
Restoranda Yemek Zamanı
Sözcük dağarcağını geliştirir. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamını sorar. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
11
Alışveriş Merkezinde
Dinledikleri/ izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Dinledikleri izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/ izlediklerini resim yoluyla sergiler.
12
Yağmurlu Bir Gün
Neden-sonuç ilişkisi kurar. Sağlığı ile ilgili önlemleri alır. Sağlığını korumak için yapılması gerekenleri söyler.
13
Uçurtma Yapalım
Nesne ya da varlıkları gözlemler. Nesne/ varlığın adını söyler. Nesne/ varlığın yapıldığı malzemeyi söyler.
14
Benim Okulum
Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. Dinledikleri/ izlediklerinin anlamını kavrar. Dinledikleri/ izledikleri hakkında yorum yapar.
15
Bir Köpeğim Olsaydı
Görsel materyalleri okur. Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar.
16
Hasta Oldum
Dili iletişim amacı ile kullanır. Sağlığı ile ilgili önlemleri alır. Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.
17
Lunapark
Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar. Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.
18
Parkımızı Koruyalım
Estetik değerleri korur. Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler.
19
Alışverişe Gidiyorum
Nesne ya da varlıkları gözlemler. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. Nene ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
20
Limonata Yapalım
Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.
21
Okula Hazırlık
Zamanla ilgili kavramları açıklar. Olayları oluş zamanına göre sıralar. Bedeni ile ilgili temizlik kurallarını uygular.
22
Geri Dönüşüm: Dünyamızı Koruyalım
Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. Nesne ya da varlıkları ökullanım amaçlarına göre gruplar. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre karşılaştırır.