Blender ile 3B Modelleme - 302
BLE-302

Blender ile 3B Modelleme - 302

Bu derste, Blender yazılımını kullanarak film, anime ve oyun sektörü başta olmak üzere 3D tasarım içeren birçok alanda kullanılabilecek insan modeli oluşturacağız. Özellikle animasyonda çok önem arz eden topoloji üzerine çalışmalar yapıp, insan vücudunun parçalarını modelleyip, bu parçalardan katı halde elbise oluşturup, karaktere saç ve sakal ekleyerek, materyal ve ışık altında render alacağız.

Etkinlikleri açabilmek için için giriş yapmalısınız

1
Blueprint Sistemini ve Topoloji Kavramını Tanıyalım
Bu etkinlikte katı ve organik modelleme ve topoloji kavramını inceleyeceksin. Ayrıca blueprint görselinin Blender projesşne yerleştirilmesi ve insan yüzü topolojisini öğreneceksin.
2
Burun ve Göz Çevresini Oluşturalım
Bu etkinlikte objeye Mirror Modifier eklemeyi, göz çevresinin ve burnun modellenmesini öğreneceksin.
3
Burun ve Gözü Düzenleyip, Dudakları Oluşturalım
Bu etkinlikte dudak modellemeyi, doğru topoloji sağlamak için modeli düzenlemeyi, dudak, burun ve göz parçalarını birleştirmeyi öğreneceksin.
4
Yanak, Çene ve Alnı Oluşturalım
Bu etkinlikte çene topolojisini modellemeyi, yanakları burun, göz, dudak ve çene ile bağlantılı modellemeyi ve alın kısmını modellemeyi öğreneceksin.
5
Kafatası ve Boyun Bölgesini Oluşturalım
Bu etkinlikte kafatasını ve boyun bölgesini modellemeyi ve performansı arttırmak için kafatasında bazı Edge Loop'ları azaltmayı öğreneceksin.
6
Kulağı Oluşturalım
Bu etkinlikte kulak topolojisini ve bu topolojiye uygun modelleme tekniğini, modifier'a sahip objeleri farklı Blender dosyalarına aktarmayı ve kulağı kafa ile birleştirmeyi öğreneceksin.
7
Göz Küresi ve Göz Kapaklarını Oluşturalım
Bu etkinlikte göz küresini kafa üzerindedoğru konuma yerleştirmeyi, Wireframe Mode'u kullanarak model içerisinde kalan vertex'leri seçip daha detaylı düzenlemeler yapmayı, göz kapaklarını göz küresi etrafına doğru konuma yerleştirmeyi öğreneceksin.
8
Beden, Kol ve Bacakları Oluşturalım
Bu etkinlikte insan bedeni modellemeyi, kol ve bacakları oluşturmayı ve birbirleri arasındaki orana uygun düzenlemeleri yapmayı, pantolon, kazak ve kemer sınır bölgelerini oluşturmayı öğreneceksin.
9
Eli Oluşturalım
Bu etkinlikte insan eli modellemeyi, parmakların birbirine göre oranlarını, modellenen el ayasına ve parmaklara detay eklemeyi öğreneceksin.
10
3D Karakteri Tamamlayıp, Render Alalım
Bu etkinlikte 3D el ve ayakkabı modellerini karakterin bedeniyle birleştirmeyi, vertex grupları oluşturmayı ve texture set'lere materyal atamayı, 3D karaktere temel düzeyde Hair and Fur Modifier eklemeyi, ışık ve kamera ile sahnenin render'ını almayı öğreneceksin.