Blender ile 3B Modelleme - 301
BLE-301

Blender ile 3B Modelleme - 301

Blender genel olarak 3D Modelleme ve Animasyon oluşturma programıdır. Modelleme konusunda çok geniş seçeneklere sahip ve kullanıcı arayüzü akıcı bir programdır. İçerisinde kendi render motorları vardır: Eevee (2.8 sürümüyle birlikte), Workbench ve Cycles Render. Cycles Render, 2.75 sürümüyle birlikte GPU temelli renderı desteklemeye de başlamıştır. En büyük avantajları ise tamamen ücretsiz ve açık kaynaklı bir program olup, kapladığı alan rakip programlarına göre oldukça küçüktür. Etkinliklerimiz kapsamında, Blender 2.8 sürümü ve sonrası için ayrıntılı olarak katı ve organik modelleme teknikleri başta olmak üzere, modellerde performansı arttırmaya yönelik optimizasyon, animasyon, UV map hazırlama, materyal (doku) kaplama, sculpting, rigging ve render alma konularını işleyeceğiz. Ble-301 kapsamındaki etkinliklerde Blender'ı bilgisayara kurup, temel menüleri inceleyecek; Import, Pan, Rotate, Zoom, Gizmo, eksen kısıtlama, izole etme gibi kavramları ve Knife, Loop Cut, Inset, Extrude, Bevel, Copy gibi komutları ve modifier ekleme, Subdivision Surface Modelleme, UV Map açma, Matcap, Materyal oluşturma, sahneye ışık ve kamera koyup render alma gibi sistemleri öğreneceksin.

Etkinlikleri açabilmek için için giriş yapmalısınız

1
Blender Nedir?
Bu etkinlikte Blender’ın ne olduğu ve Blender ile yapabileceğin tasarım süreçlerine ait terimleri öğreneceksin. Blender'ı hangi alanlarda kullanabileceğini ve bu konuda yapılmış bazı örnekleri göreceksin.
2
Blender Kurulumunu Yapalım
Bu etkinlikte Blender'ın resmi sitesinden Blender'ı indirip, kuracaksın. Blender'da bazı başlangıç temel ayarları yapacaksın.
3
Blender Arayüzünü Tanıyalım
Bu etkinlikte Blender arayüzündeki temel menüleri öğrenecek ve dosya ekleyeceksin. Farklı eksenlerde viewport görünümlerini, pan, rotate, zoom, gizmo kavramlarını öğreneceksin.
4
Transformasyon ve Seçim Araçlarını Tanıyalım
Bu etkinlikte obje modunda transformasyon araçlarını ve eksen kısıtlamayı, sahneye obje eklemeyi ve obje modunda seçim seçeneklerini öğreneceksin.
5
Temel Sahne Oluşturmayı Öğrenelim
Bu etkinlikte "import" komutuyla Blender'a alınan objeleri sahnede düzenlemeyi, obje modunda objeyi kopyalamayı ve sahnede izole etmeyi öğreneceksin. Edit mode’da vertex, edge, face selection mode’da loop ve ring selection komutlarını öğreneceksin.
6
Temel Modelleme Komutlarını Öğrenelim
Bu etkinlikte edit mode’da knife, loop cut, inset, extrude ve bevel komutlarını öğreneceksin.
7
Temel Modelleme Araçlarıyla Komidin Oluşturalım
Bu etkinlikte temel modelleme komutları kullanılarak en baştan bir model oluşturmayı, object altında alt-obje oluşturmayı öğreneceksin. Gerektiğinde objeden ayırmayı ve modele gerçekçilik katacak ayrıntılar eklemeyi öğreneceksin.
8
Kupa Modelleyelim
Bu etkinlikte objeye modifier eklemeyi ve subdivision surface modelling tekniğini öğreneceksin. Ayrıca modellediğin obje üzerinde matcap materyallerini kullanacaksın.
9
Materyal Bilgisi ile Sahneyi Hazırlayıp Render Alalım
Bu etkinlikte shader editor’de materyal hazırlamayı, blender’da akıllı uv map açma komutlarını öğrenip, sahneye ışık ve kamera koyup, render alacaksın.