Blender ile 3B Modelleme - 303
BLE-303

Blender ile 3B Modelleme - 303

Bu derste Blender yazılımını kullanarak, kamera ve objeler üzerinde animasyon oluşturmayı öğreneceğiz.

Etkinlikleri açabilmek için için giriş yapmalısınız

1
Animasyon Kavramı ve Temelleri
Bu etkinlikte animasyon kavramını, Blender'da animasyon ile ilgili editörleri ve bir objeye keyframe değerleri atayarak animasyona nasıl başlanacağını öğreneceksin.
2
Animasyonda Doğrusal Hareket ve Esnek Çarpışma
Bu etkinlikte doğrusal ve esnek çarpışmanın temel ilkelerini, Timeline Editör'de animasyon süresinde değişiklikler yapmayı, Dope-Sheet Editör'de bir objenin animasyon değerlerini farklı bir objeye aktarmayı öğreneceksin.
3
Animasyonda Temel Hareket Sistemleri Üzerine Çalışmalar
Bu etkinlikte doğrusal olmayan hareket sistemlerini güncellenmiş sahne üzerinde inceleyip, Timeline Editör'de sönümlü hareketlerde uygulaman gereken teknikleri öğreneceksin. Ayrıca animasyonların güncel hayata dair örnek bir sahnede uygulanmaasını ve kendi animasyonlarını oluşturmayı öğreneceksin.
4
Kamera Animasyonu ve Objelere Kamera Bağlanması
Bu etkinlikte bağımsız olarak kamera animasyonu oluştururken Focal Length kavramını uygulamayı, bir objeye kamera bağlamayı ve kaldırmayı, bir obje etrafında dairesel olarak kamera döndürme animasyonu yapmayı öğreneceksin.
5
Animasyonda Gelişmiş Kamera Hareketleri
Bu etkinlikte Follow Path, Track To, Child Of Kısıtlarını, kamera kısıtları ve takibi üzerine farklı uygulamalar ve bunların animasyona aktarımını ve animasyonda aktif kamera değiştirmeyi öğreneceksin.
6
Iskelet Kemik Sistemi, Ileri ve Ters Kinematik
Bu etkinlikte Parent-Child ilişkisiyle Robot-Kol sistemi için Rig oluşturmayı, Curve şeklinde bir objeye Rig oluşturmayı, Armature/Bone sistemini ve bu sistem ile İleri ve Ters Kinematik teknikleriyle Rig oluşturmayı, Limit Rotation, Damped Track ve Copy Rotation kısıtlarını öğreneceksin.
7
Driver Systems
Bu etkinlikte Driver Systems, Drivers Editor konularını, Driver Systems fonksiyon değerlerini değiştirmeyi ve temel bazı modifier'ları, 3D bisiklet modeli üzerinde iki farklı örnek için Driver Systems ile animasyon oluşturmayı öğreneceksin.
8
Shape Keys
Bu etkinlikte Shape Keys ile bir objeyi bükmeyi, Shrinkwrap ve Shape Keys ile bir objeyi farklı bir objeye dönüştürmeyi, Shape Keys ile insan yüzü üzerinde mimikler oluşturup, oluşturulan mimiklerle animasyon yapmayı öğreneceksin.
9
Yürüyüş Döngüleri Oluşturalım
Bu etkinlikte insan yürüyüş döngüsü (Walking Cycle) içerisindeki adımları, yürüyüş animasyonu oluşturmayı ve iki yürüyüş döngüsünü birleştirmeyi öğreneceksin.