Scratch ile Microbit - 101
SMB-101

Scratch ile Microbit - 101

Scratch ile Micro:Bit - 201 dersinde adım adım Micro:Bit ile Scratch etkileşiminin temelleri anlatılmaktadır. Scratch ile Micro:Bit - 201 dersinde, "Kalp Animasyonu", Pin Pong", Uzay Savaşı", Araba Yarışı" ve "Müzik Yapalım" projelerinin yapılış aşamaları görsel ipucu ve içeriklerle desteklenmiş olarak ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadırScratch ile Micro:Bit 201 dersinin tamamlamış bir kişi Micro:Bit'i Scratch ortamında kodlayarak çeşitli proje ve oyunlar gerçekleştirebilme yetisi kazanacaktır.

Etkinlikleri açabilmek için için giriş yapmalısınız

1
Başlangıç
Bu etkinlikte Scratch'in Micro:bit'i tanımasını sağlayacaksın. Scratch ile Micro:bit'i beraber kullanacaksın. Scratch'in Micro:bit'i tanıması için gerekli olan sürücüyü yükleyebileceksin. Scratch üzerindeki karakterleri Micro:bit ile kontrol edebileceksin.
2
Kalp Animasyonu Yapalım
Bu etkinlikte Micro:bit üzerindeki butonlar kullanılarak, Scratch çalışma sayfasındaki kalp kuklası ve LED ekran kontrol edilebilecek. Scratch'e eklenti olarak ekleyeceğin Micro:bit menüsünde yer alan kod bloklarını kullanabileceksin. Görünüm menüsünde yer alan kod bloklarını kullanabileceksin. Micro:bit ile sahneye eklediğin kalp kuklasının kostüm ve boyutlarında değişiklik yapabileceksin.
3
Ping Pong
Bu etkinlikte ivme sensörü ile kontrol edilebilen pingpong oyununu yapacaksın. Scratch'e eklenti olarak ekleyeceğin Micro:bit menüsünde yer alan kod bloklarını kullanabileceksin. Hareket, görünüm, ses, olaylar, kontrol, algılama, operatörler ve değişkenler menülerinde yer alan kod blokları ile çalışacaksın. Micro:bit ile sahneye eklediğin raket kuklasının konumlarında değişiklik yapabileceksin.
4
Uzay Savaşı 1
Bu etkinlikte ivme sensörü ile kontrol edilebilen uzay savaşı oyununu yapacaksın. Micro:bit, hareket, görünüm, ses, olaylar, kontrol, algılama, operatörler ve değişkenler menülerinde yer alan kod bloklarını kullanabileceksin. Micro:bit ile sahneye eklediğin uzay gemisi kuklasının konumlarında değişiklik yapabileceksin. Micro:bit üzerinde yer alan butonlar sayesinde ateş kuklasını hareket ettirebileceksin.
5
Uzay Savaşı 2
Bu etkinlikte ivme sensörü ile kontrol edilebilen uzay savaşı oyununu yapacaksın. Micro:bit, hareket, görünüm, ses, olaylar, kontrol, algılama, operatörler ve değişkenler menülerinde yer alan kod bloklarını kullanabileceksin. Micro:bit ile sahneye eklediğin uzay gemisi kuklasının konumlarında değişiklik yapabileceksin. Micro:bit üzerinde yer alan butonlar sayesinde ateş kuklasını hareket ettirebileceksin.
6
Araba Yarışı 1
Bu etkinlikte ivme sensörü ile kontrol edilebilen araba yarışı oyununu yapacaksın. Micro:bit, hareket, görünüm, olaylar, kontrol, algılama, operatörler, değişkenler ve bloklarım menülerinde yer alan kod blokları ile çalışacaksın. Micro:bit ile sahneye eklediğin araba kuklasını hareket ettirebileceksin. Kamyon, araba ve engel gibi kuklaların rastgele konumlarda belirli zaman aralıklarında belirlemesini sağlayacaksın.
7
Araba Yarışı 2
Bu etkinlikte ivme sensörü ile kontrol edilebilen araba yarışı oyununu yapacaksın. Micro:bit, hareket, görünüm, olaylar, kontrol, algılama, operatörler, değişkenler ve bloklarım menülerinde yer alan kod blokları ile çalışacaksın. Micro:bit ile sahneye eklediğin araba kuklasını hareket ettirebileceksin. Kamyon, araba ve engel gibi kuklaların rastgele konumlarda belirli zaman aralıklarında belirlemesini sağlayacaksın.
8
Müzik Yapalım 1
Bu etkinlikte Micro:bit'de yer alan pinler sayesinde gitar nesnesinde yer alan bakır bantlara dokunduğunda müzik çalmayı sağlayacaksın. Micro:bit, Hareket, Görünüm, Ses, Olaylar ve Kontrol menülerinde yer alan kod blokları ile çalışacaksın. Micro:bit'in üzerinde yer alan pin yapılarının çalışma işlevini öğreneceksin. Micro:bit'deki pin yapılarını kullanarak tasarlamış olduğun gitar nesnesi üzerindeki bakır bantlara basarak müzik yapma işlevlerini gerçekleştirebileceksin.
9
Müzik Yapalım 2
Bu etkinlikte Micro:bit'de yer alan pinler sayesinde gitar nesnesinde yer alan bakır bantlara dokunduğunda müzik çalmayı sağlayacaksın. Micro:bit, hareket, görünüm, ses, olaylar ve kontrol menülerinde yer alan kod blokları ile çalışacaksın. Micro:bit'in üzerinde yer alan pin yapılarının çalışma işlevini öğreneceksin. Micro:bit'deki pin yapılarını kullanarak tasarlamış olduğun gitar nesnesi üzerindeki bakır bantlara basarak müzik yapma işlevlerini gerçekleştirebileceksin.