Scratch ile Kodlama - 101

Scratch, ABD’de bulunan MIT’in geliştirdiği, 8-16 yaş arası çocukların kullanımına göre tasarlanmış ve çok basit bir arayüze sahip programlama dilidir. Geleneksel programlama dillerinin aksine istenilen fonksiyonlar, fareyle tıklanıp sürüklenerek animasyonlar, oyunlar ve hikâyeler yaratılabilir. Scratch, gençlerin yaratıcı düşünme, sebep sonuç ilişkisi kurma ve takım halinde çalışma gibi 21. yüzyılın temel yaşam becerilerini edinmesine yardımcı olur. Scratch ile Kodlama - 101 dersinde adım adım Scratch ile kodlamanın temelleri anlatılmaktadır. Scratch’in arayüz tanıtımı, sahnelerin hazırlanması, nesnelerin sahneye eklenmesi, hareket animasyonlarının hazırlanması, ses ve renk efektlerinin kullanılması gibi temel seviyede birçok bilgi ve beceri Scratch ile Kodlama - 101 dersinde görsel içeriklerle desteklenmiş olarak ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Scratch ile Kodlama - 101 dersini tamamlayan bir kişi, kodlama sürecinin değişken, karar yapıları ve döngü kavramı gibi olaylarını öğrenmiş olacaktır. Ayrıca nesneleri hareket ettirme, koordinat kavramı ve konum kavramı gibi özellikleri de öğrenmiş olacak ve etkileşimli oyunlar hazırlayabilecektir.

Etkinlikleri açabilmek için için giriş yapmalısınız

1
Başlangıç
Bu etkinlikte "Yazılım nedir?" sorusunu cevaplayacaksın. Scratch ortamına üye olmayı öğreneceksin. Scratch arayüzünü tanıyacaksın.
2
Kuklayı Hareket Ettirelim
Bu etkinlikte olaylar ve hareketler menülerinde yer alan kod blokları kullanacaksın. Kostümler bölümünde yer alan araçları tanıyacaksın. Scratch ortamında yer alan kedi kuklasının boyutlarında değişiklikler yapacaksın.
3
Kuklayı Küçültelim
Bu etkinlikte olaylar ve görünüm menülerinde yer alan bloklarla çalışacaksın. Kedi kuklasının boyutlarında değişiklikler yapacaksın.
4
Kuklayı Dans Ettirelim
Bu etkinlikte olaylar, kontrol, hareket, ses menülerinde yer alan kod bloklarını kullanacaksın. Sesler bölümünde yer alan araçları tanıyacaksın.
5
Kuklanın Rengini Değiştirelim
Bu etkinlikte olaylar, kontrol, görünüm menülerinde yer alan kod bloklarıyla çalışacaksın. Kuklanın renk etkisini değiştireceksin.
6
Kediye Kare Çizdirelim
Bu etkinlikte koordinat kavramını öğreneceksin. Sahne değiştirme işlemlerini uygulayacaksın. Kalem menüsünde yer alan blokları tanıyacak ve bu bloklarla çalışacaksın.
7
Kediye Ev Çizdirelim
Bu etkinlikte sahne değiştirme işlemlerini uygulayacaksın. Olaylar, hareket, kontrol menüsünde yer alan bloklarla çalışacaksın.
8
Kediye Üçgen Çizdirelim
Bu etkinlikte sahne değiştirme işlemlerini uygulayacaksın. Olaylar, hareket, kontrol menüsünde yer alan bloklarla çalışacaksın.
9
Kediye Iç Içe Üçgenler Çizdirelim
Bu etkinlikte sahne değiştirme işlemlerini uygulayacaksın. Olaylar, hareket, kontrol menüsünde yer alan bloklarla çalışacaksın.
10
Kediye Gölgeli Daire Çizdirelim
Bu etkinlikte olaylar, hareket, kontrol, kalem menüsünde yer alan bloklarla çalışacaksın. Kontrol menüsü altında yer alan döngüleri kullanarak geometrik şekilleri çizme işlemlerini uygulayabileceksin.
11
Sahnedeki Çocuğu Yürütelim
Bu etkinlikte sahne değiştirme işlemlerini uygulayacaksın. Sahneye yeni kukla ekleyeceksin. Olaylar, hareket, kontrol, kalem menüsünde yer alan blokları kullanarak, kostüm değiştirme işlemlerini uygulayacaksın.
12
Yürüyerek Uzaklaşma Animasyonu Yapalım
Bu etkinlikte sahne değiştirme işlemlerini uygulayacak, sahneye yeni bir kukla ekleyeceksin. Kostüm değiştirme ve kostüm boyutlandırma işlemlerini uygulayacaksın. Olaylar, görünüm, kontrol menülerinde yer alan bloklarla çalışacaksın.
13
Kediye Altıgen Çizdirelim
Bu etkinlikte olay, hareket, kontrol, kalem, ses menüsünde yer alan bloklarla çalışacaksın. Sesler sekmesini kullanarak yeni bir ses kaydı oluşturacaksın.
14
Kediyi Uzayda Zıplatalım
Bu etkinlikte sahne değiştirme işlemlerini uygulayacaksın. Olaylar, hareket, kontrol menülerinde yer alan bloklarla çalışacaksın. Kostüm kısmından kuklaya yeni bir kostüm ekleme işlemlerini uygulayabileceksin.
15
Balığı Yüzdürelim
Bu etkinlikte sahne değiştirme işlemlerini uygulayacaksın. Sahneye yeni bir kukla ekleyebileceksin. Olaylar, hareket, kontrol menülerinde yer alan bloklarla çalışacaksın.
16
Kediye Iç Içe Çember Çizdirelim
Bu etkinlikte olaylar, hareket, kontrol menülerinde yer alan bloklarla çalışacaksın. Kontrol menüsü altında yer alan döngüleri kullanarak geometrik şekilleri çizme işlemlerini uygulayabileceksin.
17
Şekil ve Renk Değişimi
Bu etkinlikte sahne değiştirme işlemlerini uygulayacaksın. Sahneye yeni bir kukla ekleyeceksin. Olaylar, kontrol, görünüm, algılama menüsünde yer alan bloklarla çalışacaksın.
18
Fare ile Etkileşim
Bu etkinlikte kedinin yönünü ayarlayarak fareyi takip etmesini sağlayacak işlemleri uygulayabileceksin. Olaylar, kontrol, görünüm, algılama menüsünde yer alan bloklarla çalışacaksın.
19
Klavye ile Etkileşim
Bu etkinlikte klavyeden kedinin yönünü ayarlayarak hareket etmesini sağlayacak işlemleri uygulayabileceksin. Olaylar, kontrol, görünüm, algılama menüsünde yer alan bloklarla çalışacaksın.
20
Klavye ile Etkilesim 2
Bu etkinlikte klavyeden kedinin yönünü ayarlayarak hareket etmesini sağlayacak işlemleri uygulayabileceksin. Olaylar, kontrol, görünüm, algılama menüsünde yer alan bloklarla çalışacaksın.
21
Top Zıplatma Oyunu Yapalım
Bu etkinlikte sahneye yeni bir kukla ekleyebileceksin. Yeni bir kukla çizeceksin. Olaylar, kontrol, görünüm, algılama menüsünde yer alan bloklarla çalışacaksın.
22
Kedi Ejderhaya Karşı
Bu etkinlikte sahneye yeni bir kukla ekleyebileceksin. Kuklanın kostüm ayarlamalarını yapabileceksin. Olaylar, kontrol, görünüm, algılama menüsünde yer alan bloklarla çalışacaksın.