Etkileşimli Scratch ile Kodlama - 101
ESCR-101

Etkileşimli Scratch ile Kodlama - 101

Scratch, ABD’de bulunan MIT’in geliştirdiği, 8-16 yaş arası çocukların kullanımına göre tasarlanmış ve çok basit bir arayüze sahip programlama dilidir. Geleneksel programlama dillerinin aksine istenilen fonksiyonlar, fareyle tıklanıp sürüklenerek animasyonlar, oyunlar ve hikâyeler yaratılabilir. Scratch, gençlerin yaratıcı düşünme, sebep sonuç ilişkisi kurma ve takım halinde çalışma gibi 21. yüzyılın temel yaşam becerilerini edinmesine yardımcı olur. Scratch ile Kodlama - 101 dersinde adım adım Scratch ile kodlamanın temelleri anlatılmaktadır. Scratch’in arayüz tanıtımı, sahnelerin hazırlanması, nesnelerin sahneye eklenmesi, hareket animasyonlarının hazırlanması, ses ve renk efektlerinin kullanılması gibi temel seviyede birçok bilgi ve beceri Scratch ile Kodlama - 101 dersinde görsel içeriklerle desteklenmiş olarak ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Scratch ile Kodlama - 101 dersini tamamlayan bir kişi, kodlama sürecinin değişken, karar yapıları ve döngü kavramı gibi olaylarını öğrenmiş olacaktır. Ayrıca nesneleri hareket ettirme, koordinat kavramı ve konum kavramı gibi özellikleri de öğrenmiş olacak ve etkileşimli oyunlar hazırlayabilecektir.

Etkinlikleri açabilmek için için giriş yapmalısınız

1
Scratch'I Tanıyalım
Scratch programına hızlı bir başlangıç yapacaksın. Kukla ve dekorla ilgili özellikleri inceleyeceksin. Kuklaya komutlar vereceksin.
2
Yürüme Animasyonu
Yeşil bayrağa tıklandığında animasyonun çalışması nasıl sağlanabilir? Kedi kuklası nasıl hareket ettirilir? Kedi kuklasının kostümü nasıl değiştirilir?
3
Uzay Gemisi
Kuklaların belirli sürede farklı bir konuma gitmesi nasıl sağlanır? Kostüm geçişleri oluşturarak hareket animasyonu nasıl sağlanır? Animasyon boyunca çalacak müzik nasıl eklenir?
4
Balığı Yüzdürelim
Kuklanın sahnenin kenarına geldiğinde dönüp devam etmesi nasıl sağlanır? Kuklanın dönüş stili nasıl belirlenir? Bir işlem nasıl sürekli tekrar ettirilir?
5
Fare ile Peynir
Dekor ve kukla görselleri nasıl yüklenir? Klavyedeki yön tuşları ile kuklanın hareketleri ve yönü nasıl kontrol edilir? Kuklalar arası etkileşim nasıl kontrol edilir?
6
Elektro Gitar Çalalım
Dekor ve kukla kütüphanelerinden görseller nasıl eklenir? Klavyedeki tuşlar ile elektro gitar nasıl kontrol edilir? Klavyedeki tuşlar ile elektro gitar nasıl çalınır?
7
Şekiller Çizelim
Kukla merkezi nasıl ayarlanır? Koordinat sisteminde noktanın koordinatı nasıl bulunur? Kalem uzantısı nasıl eklenir ve nasıl çizim yapılır?
8
Arabayı Hareket Ettirelim
Eğer ise koşul yapısı ile renk algılamaya göre kuklanın nasıl hareket ettirilir? Bir işlemin sürekli tekrar etmesi nasıl sağlanır? Video algılama uzantısı nasıl eklenir ve video üzerinden algılama nasıl yapılır?
9
Kelimeleri Çevirelim
Kuklalar nasıl konuşturulur? Bir işlemin belirli sayıda tekrar etmesi nasıl sağlanır? Çeviri uzantısı nasıl eklenir ve nasıl çeviri yapılır?
10
Yıldızları Topla
Kuklalar nasıl konuşturulur? Bir işlemin belirli sayıda tekrar etmesi nasıl sağlanır? Çeviri uzantısı nasıl eklenir ve nasıl çeviri yapılır?