Veri Yönetimi(Ms Excel) - 201
VER-201

Veri Yönetimi(Ms Excel) - 201

Çok hızlı bir şekilde bilgi üretimi ve buna bağlı olarak bilgiden değer elde etmenin temelini oluşturan veri ve bu verilerin yönetimi bilişim sektörünün en önemli konularından biridir. Dünyada her gün kullanıcı ve sunucu hizmeti veren bilgisayarlar ve akıllı cihazlar çok büyük miktarlarda veri üretmekte ve bu veriler depolanmaktadır. Bu veriler iş yaşamında karar verme ve işe değer katmak adına uzmanlar tarafından yönetilmektedir. Microsoft Office Excel uygulaması küçük ölçekli verileri depolama ve yönetme konusundaki başarısını tüm dünyada ispatlamıştır. Excel zamandan tasarruf sağlamak üzere verileri düzenler ve modern formüllerle çok karmaşık hesaplamaları yapabilir. Verileri ilgi çekici grafiklerle gösterebilmenin yanı sıra grafikler üzerinden ileriye yönelik tahminleri sadece birkaç tıklamayla gerçekleştirebilir. Excel’in kullanım kolaylığı ve üstün yeteneğinden dolayı günümüzde bilgisayar kullanıcısı olan hemen hemen herkes özel ve ticari birçok işinde Office Excel uygulamasını kullanmaktadır. Veri Yönetimi-201 dersinde 8 başlık altında adım adım Excel ile veri yönetiminin temelleri anlatılmaktadır. Veri gruplarının oluşturulması, hesaplamaların yapılması, verilerin grafiklerle görselleştirilmesi, istatiksel bilgiler, raporlamalar ve çok daha fazlası Veri Yönetimi-201 online dersinde görsel içeriklerle desteklenmiş örnek veriler üzerinden ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Veri Yönetimi-201 dersini tamamlayan birisi veri tabloları oluşturma, veriler üzerinde hesaplamalar yapabilme, grafiklerle verilerini görselleştirebilme, rapor hazırlayabilme, verilerini istatistiksel olarak değerlendirebilme becerisine sahip olacaktır.

Etkinlikleri açabilmek için için giriş yapmalısınız

1
Verileri Sıralama ve Gruplama
Bu etkinlikte MS Excel tablosuna kaydedilmiş karışık yapıdaki verileri daha anlaşılır bir yapıya dönüştürebilmek için sıralama ve gruplandırma işlemleri yapmayı öğreneceksin.
2
Verilerin Istatistiki Bilgileri
Bu etkinlikte MS Excel Alt Toplam kavramını öğreneceksin. Örnek tablo üzerindeki verilerin belli değerlere göre gruplandırıldığında her grupta kaç satır veri olduğunu, sayısal bir sütunun ortalamasını hesaplamayı ve bir sütunda kayıtlı en büyük veriyi MS Excel Alt Toplam kullanarak gösterebilmeyi öğreneceksin.
3
Verileri Grafikleştirme
Bu etkinlikte MS Excel grafik alanını tanıyacaksın. Alt Toplam ile ortalaması hesaplanmış verilerin grafik üzerinde gösterilmesini öğreneceksin.
4
Verileri Raporlaştırma 1
Bu etkinlikte MS Excel verilerini raporlamak için kullanılan en pratik yöntemlerden bir tanesi olan PivotTable'ı göreceksin. PivotTable'ın ne olduğunu, nasıl eklendiğini ve PivotTable ile rapor hâline dönüştürülen verilerin bulunduğu hücrelerin nasıl biçimlendirildiğini öğreneceksin.
5
Verilerin Doğrulanması
Bu etkinlikte Veri Doğrulama ile MS Excel tablolarına girilecek verilerin nasıl girilmesi gerektiğini belirlemeyi öğreneceksin. Ayrıca belli değerleri taşımayan verilerin daire içine alınarak işaretlenmesini sağlamak için veri doğrulamayı kullanabileceksin.
6
Verileri Filtreleyelim
Bu etkinlikte MS Excel üzerinde verileri filtrelemeyi, filtreleme seçeneklerini özelleştirmeyi ve gelişmiş filtreleri kullanmayı öğreneceksin.
7
Verileri Formülleştirme
Bu etkinlikte MS Excel üzerinde toplama, ortalama alma ve koşullu ifade oluşturma gibi bazı formüllerin nasıl yazıldığını öğreneceksin. Ayrıca bir hücreye yazılan formülün başka hücrelere nasıl kopyalanabileceğini örnekler üzerinde uygulayacaksın.
8
Verileri Raporlaştırma 2
Bu etkinlikte PivotTable ile raporlanan verilere, Dilimleyici kullanarak görsel bir filtreleme yapmayı öğreneceksin. Ayrıca PivotChart ile raporlanan veriler için dinamik grafikler oluşturmayı öğreneceksin.