Veri Yönetimi(Mysql) - 302
VER-302

Veri Yönetimi(Mysql) - 302

Dünyada en çok kullanılan veritabanı yönetim sistemlerinden biri olan MySQL veritabanı üzerinde veri yönetimi işlemleri örnek bir proje üzerinden detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

Etkinlikleri açabilmek için için giriş yapmalısınız

1
Mysql Nedir?
Bu etkinlikte MySQL veri tabanı yönetim sisteminin ne olduğunu öğreneceksin. MySQL veri tabanı kurulum dosyasını nereden ve nasıl temin edebileceğini öğreneceksin.
2
Mysql Kurulumu
Bu etkinlikte MySQL kurulumunu öğreneceksin. MySQL kurulumu sırasında kullanılan ayarları öğreneceksin.
3
Mysql Workbench
Bu etkinlikte MySQL Workbench üzerinden bağlantı oluşturmayı öğreneceksin. MySQL Workbench genel yapısı hakkında bilgi edineceksin.
4
Veritabanı Oluşturma
Bu etkinlikte Backtick simgesinin ne olduğunu ve ne için kullanıldığını öğreneceksin. MySQL için yeni veri tabanı ve tablo oluşturmayı öğreneceksin. UNSIGNED, VARCHAR ve NVARCHAR türlerinin ne olduğunu öğreneceksin.
5
Tabloları Oluşturma
Bu etkinlikte örnek mağaza veri tabanına ait bütün tabloları oluşturacaksın. Tablolar arasında ilişki kurarken ON UPDATE ve ON DELETE işlemlerini uygulayacaksın. ON UPDATE ve ON DELETE işlemlerinin farklı eylemlerini öğreneceksin.
6
Veri Ekleme
Bu etkinlikte Query editörünü kaydetme ve yeni editör açmayı öğreneceksin. Markalar, kategoriler ve ürünler tablolarına veri ekleyeceksin. JSON türünde veri eklemeyi öğreneceksin.
7
Verileri Çekme
Bu etkinlikte markalar, kategoriler ve ürünler tablolarından veriler çekeceksin. Ürünler tablosu ile markalar ve kategoriler tabloları arasında ilişki kurarak veri çekeceksin. Çekilen verilerin sütun başlıklarını değiştirmeyi öğreneceksin.
8
Json Verileri
Bu etkinlikte SELECT deyiminde JSON yollarının kullanımını öğreneceksin. JSON_CONTAINS, JSON_SEARCH ve JSON_EXTRACT fonksiyonlarının kullanımını öğreneceksin.
9
Görünümler (Views)
Bu etkinlikte görünümlerin ne olduğunu ve ne için gerekli olduğunu öğreneceksin. Görünüm oluşturmayı öğreneceksin. Görünümleri kullanabileceksin.
10
Kayıt Güncelleme
Bu etkinlikte Safe Mode'un ne olduğunu ve Safe Mode'u aktif / pasif etmeyi öğreneceksin. Tablolardaki verileri güncelleyeceksin. JSON_REPLACE fonksiyonunu kullanmayı öğreneceksin.
11
Kayıt Silme
Bu etkinlikte ilişkili tablolar üzerinde kayıt silerken ON DELETE RESTRICT özelliğinin ne işe yaradığını göreceksin. İlişkili tablolarda kayıtların nasıl silinmesi gerektiğini öğreneceksin. Tablolar üzerinde kayıtları silebileceksin.
12
Yeni Tablolar Oluşturalım
Bu etkinlikte önceden kaydedilmiş SQL dosyalarını tekrar kullanmayı öğreneceksin. Ondalıklı sayı ve tarih formatında kolon tanımlamayı öğreneceksin. Yeni tablolar oluşturacaksın.
13
Saklı Yordamlar 1
Bu etkinlikte saklı yordamın ne olduğunu ve ne için kullanıldığını öğreneceksin. Saklı yordam oluşturmayı öğreneceksin. Saklı yordamlarda koşullu ifadeleri kullanabileceksin.
14
Saklı Yordamlar 2
Bu etkinlikte saklı yordamları çağırabileceksin. Saklı Yordamları çağırırken değişken kullanmayı öğreneceksin.
15
Ipuçları
Bu etkinlikte veri tabanı, tablolar, görünümler ve saklı yordamların tüm detaylarını nasıl görebileceğini öğreneceksin. Veri tabanı ve tabloların ayarlarını, görünümler ve saklı yordamların kodlarını nereden değiştireceğini öğreneceksin. Tablolarda kayıtlı verileri, yine tablolar ve görünümler üzerindeki hızlı araçlardan görüntülemeyi ve saklı yordamları hızlı araçlarla çalıştırmayı öğreneceksin.
16
Sıra Sizde
Bu etkinlikte yeni saklı yordamlar ekleyebileceksin. Yeni görünümler ekleyebileceksin. Görünümleri ve saklı yordamları kullanabileceksin.