Veri Yönetimi(Ms Access) - 301
VER-301

Veri Yönetimi(Ms Access) - 301

Çok hızlı bir şekilde bilgi üretimi ve buna bağlı olarak bilgiden değer elde etmenin temelini oluşturan veri ve bu verilerin yönetimi bilişim sektörünün en önemli konularından biridir. Dünyada her gün kullanıcı ve sunucu hizmeti veren bilgisayarlar ve akıllı cihazlar çok büyük miktarlarda veri üretmekte ve bu veriler depolanmaktadır. Bu veriler iş yaşamında karar verme ve işe değer katmak adına uzmanlar tarafından yönetilmektedir. Microsoft Office Access uygulaması küçük ve orta ölçekli veritabanları için en çok tercih edilen uygulamalardan biridir. MS Access kod yazmadan verileri yönetebildiği gibi, kod yazılarak daha ileri seviye veri yönetimi yapmamıza olanak sağlayan bir uygulamadır. Veri Yönetimi-301 dersinde 6 başlık altında adım adım MS Access ile veri yönetiminin temelleri anlatılmaktadır. Veritabanı tablolarının oluşturulması, tablolar arası ilişkilerin kurulması ve SQL (Structured Query Language-Yapısal Sorgulama Dili) dili ile veri ekleme, silme, güncelleme ve görüntüleme gibi işlemleri BG Veri Yönetimi-301 online dersinde görsel içeriklerle desteklenmiş örnek veriler üzerinden ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Veri Yönetimi-301 dersini tamamlayan birisi MS Access üzerinde veri tabloları oluşturma ve SQL dili ile verileri yönetebilme bilgi ve becerisine sahip olacaktır.

Etkinlikleri açabilmek için için giriş yapmalısınız

1
Veri Yönetimi Nedir?
Bu etkinlikte veri tabanının ne olduğunu, neden veri tabanı yazılımı kullanıldığını ve bazı veri tabanı yazılımları hakkında genel bilgileri edineceksin.
2
Veri Tabanı Tasarımı
Bu etkinlikte MS Access genel yapısı hakkında bilgi sahibi olacaksın. Ayrıca MS Access veri tabanı için tablo oluşturmayı, oluşturulan tabloya veri sütunları eklerken kullanılacak veri türlerini ve birincil anahtar kavramını öğreneceksin.
3
Verileri Sorgulama
Bu etkinlikte SQL'in ne olduğunu ve temel SQL komutlarının kullanımını öğreneceksin. Ayrıca tabloları ilişkilendirmenin ne olduğunu ve ilişkisel tablolarda birincil anahtarın önemini öğreneceksin.
4
Ilişkisel Veri Toplulukları
Bu etkinlikte tabloları birbiriyle ilişkilendirirken kullanılan bire bir, bire çok ve çoka çok ilişki türlerinin ne olduğunu ve bir tabloda yapılan değişikliğin ilişkili olduğu diğer tablodaki veriyi nasıl etkilediğini örnekler üzerinde uygulayarak öğreneceksin. Ayrıca ilişkili tablolar üzerindeki verileri görüntülerken tablo birleştirme seçeneklerini ve bu işlemler için yazılan SQL komutlarını sadeleştirmeyi öğreneceksin.
5
Ilişkisel Veri Topluluklarının Yönetimi
Bu etkinlikte yeni tablolar oluşturacak, bu tabloları birbiriyle ilişkilendirecek, SQL komutlarıyla tablolara kayıtlar girecek ve tabloları birleştirerek kayıt görüntüleyecek olan işlemler için pratik yapacaksın.
6
Sıra Sizde
Bu etkinlikte MS Access veri tabanı kullanarak geliştirilebilecek örnek bir projenin yönergeleri yer almaktadır.